Styrevervregisteret

Vakre Mefurua Fjellstue ved Sølensjøen.Snarveier:

Styrevervregisteret

 

Liste over registrerte i Rendalen kommune 

 

 

 

Kommunestyret behandlet i sak 03/07 i møte 25.01.07 sak om tilknytning til Styrevervregistret med slikt vedtak:

 

  1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at politikere og rådmann bør registreres i  www.styrevervregisteret.no.
  2. Rendalen kommune, kommunestyret, delegerer til en adhoc-komitè utarbeide lokale retningslinjer for registreringen av verv og økonomiske interesser. Forelegges driftsstyret til behandling.
  3. Rendalen kommune, kommunestyret, anbefaler styrene for  Rendalen Kommuneskoger KF og Rendalen Bygdemuseum KF om å tilslutte seg registeret.
  4. Registreringa trer i kraft etter kommunestyrevalget høsten 2007.

 

Vi gjør oppmerksom på at registrering i styrevervregisteret er en frivillig ordning for den enkelte politiker og ansatte.  Brukerstøtte for Kommuneregisteret finner du her:

http://support.kommuneforlaget.no/kfsupport/kommuneregisteret

 

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. Det er videre også frivillig om den enkelte personen i kommunen, fylkeskommunen eller kommunalt eid selskap ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert. Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fullt ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

 

 

Nyheter
Skjema

Vervinnehavere (ansatte og folkevalgte) kan logge seg inn her: 

www.styrevervregisteret.no, menyvalg: «Logg inn for vervinnehavere» og velg «Logg inn med ID-porten til Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi)».

 

12.01.2016