Ledige stillinger

Temabilde Ledige stillingerHer vil du finne de stillinger som til enhver tid er ledig i Rendalen kommune (hvis du ikke finner henvisninger til stillinger nedenfor under "Nyheter", så finnes det for tiden ikke stillinger som er lyst ledige).  Stillinger i regionen som er registrert ledig hos NAV finner du her:  Ledige stillinger i Fjellregionen og nabokommuner.  Husk også at mange bedrifter ikke utlyser stillinger, så ta kontakt.  Kanskje de trenger din arbeidskraft.

 

Vi gjør oppmerksom om at CV vil bli benyttet i utvidet søkerliste.  Søkernes navn offentliggjøres først etter søknadsfristens utløp. Søkere som ønsker at opplysninger om seg ikke skal offentliggjøres, må begrunne dette. Det vil bli gjort en særskilt vurdering for hver enkelt som ber om å få opplysninger om seg selv unntatt fra  offentlighet. Før offentlig søkerliste fullføres, vil søkere få mulighet til å trekke sin søknad dersom kommunen mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig.

____________________________________________________________________________

Nyheter
sommerjobb

Vi søker etter vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsesekretær, kokk og assistenter for sommeren 2015. Primært i hovedferien i juli og første halvdel av august. Vi søker etter personer som er over 18 år.

Utlysningstekst - Bruk vedlagte søknadskjema - Ferievikarskjema 2015

Søknadsfrist 15. mars 2015 

02.03.2015
Familie vinteraktivitet

Rendalen kommune søker etter personer som kan tenke seg å være fritidskontakt for familier. Fritidskontakten skal bistå familien for å få en mer sosial og aktiv fritid.

 

07.10.2013
støttekontakt

Rendalen kommune søker etter flere personer som kan tenke seg å være støttekontakt til mennesker med ulike behov og som trenger bistand for å få en mer sosial og aktiv fritid.  Les mer her.

18.01.2013

Kontaktinfo Arbeid

NAV Rendalen 

Besøksadr.: 

Helse- og omsorgssenteret

Søstuveien 21

2485 Rendalen
Åpningstid: 0900 - 1430

Tlf. 55 55 33 33

 

Rendalen kommune 

NAV-sjef Heidi Lærnes 

Tlf. 55553333