Prosjekt

Rendalsprofilen

 

Rendalen kommune har flere prosjekt, mer info om noen av de finner du i menyen til venstre under "Prosjekt".

Nyheter
Skilt

Adresseprosjektet går nå inn i sluttfasen. Tildeling av enkeltadresser er i full gang. Det er ca. 4300 adresseenheter i Rendalen. Noen tildelinger må utsettes da det viser seg at det er behov for flere veinavn. Melding om adressetildelingen blir sendt den enkelte huseier når enkeltadressene er tildelt. Kommer det ikke klage innen fristens utløp, vil adressen bli registrert og tatt i bruk i offisielle registre. Denne prosessen vil ventelig være ferdig i løpet av 1. halvår 2014.

10.03.2014
Folk i puslespillet

Organisasjonsutviklingsprosjektet ble påstartet i 2010.

Som en oppfølging av Kommunekompasset er det igangsatt et lederutviklingsprogram.

10.03.2011

Kontaktinfo Prosjekt

Adresseprosjektet: 

Oppmålingsingeniør Knut Nordseth
Tlf:     62 46 84 53 
Mobil 909 79 655

 

Energimerkingsprosjektet: 

Prosjektleder Kristin Fines Ygre 

Tlf.: 62 46 84 64 

 

Rosaren:   

Prosjektet er avluttet. 

E-post til prosjektet 

 

Veidemannskulturprosjektet: 

Prosjektleder Karin Wiik

Mobil: 916 76 125