Prosjekt

Rendalsprofilen

 

Rendalen kommune har flere prosjekt, mer info om noen av de finner du i menyen til venstre under "Prosjekt".

Nyheter
veiskilt

Enkeltadressene er nå innlagt i matrikkelen (ca. 4200) og de er tatt i bruk av bl.a. folkeregisteret.

 

13.06.2014
veiskilt

Klagefristen er nå ute for vedtakene om nye veiadresser som ble sendt ut like etter påske. Det har kommet få klager, noe vi er glade for. Disse vil få svar etter hvert. Derimot er det en del feil som vi har rettet opp i. Det har medført i noen tilfeller at andre også har fått adressa endret. For alle disse vil det bli sendt ut nytt vedtak med ny klagefrist.

 

For de som ikke har kjøpt nummerskilt, kan det derfor være lurt å vente til den nye klagefristen er ute (ca. medio juni).

 

16.05.2014
Bildet viser Erin Sandberg og Knut Nordseth sammen med adressekonvoluttene som skal sendes ut

I disse dager er det mange som får brev om nye veiadresser: ca. 4200 brev ble sendt ut tirsdag 22. april. Her vil vi samle de vanligste spørsmålene vi får om brevene.

 

25.04.2014
Skilt

Adresseprosjektet går nå inn i sluttfasen. Tildeling av enkeltadresser er i full gang. Det er ca. 4300 adresseenheter i Rendalen. Noen tildelinger må utsettes da det viser seg at det er behov for flere veinavn. Melding om adressetildelingen blir sendt den enkelte huseier når enkeltadressene er tildelt. Kommer det ikke klage innen fristens utløp, vil adressen bli registrert og tatt i bruk i offisielle registre. Denne prosessen vil ventelig være ferdig i løpet av 1. halvår 2014.

10.03.2014
Folk i puslespillet

Organisasjonsutviklingsprosjektet ble påstartet i 2010.

Som en oppfølging av Kommunekompasset er det igangsatt et lederutviklingsprogram.

10.03.2011

Kontaktinfo Prosjekt

Adresseprosjektet: 

Oppmålingsingeniør Knut Nordseth
Tlf:     62 46 84 53 
Mobil 909 79 655

 

Energimerkingsprosjektet: 

Prosjektleder Kristin Fines Ygre 

Tlf.: 62 46 84 64 

 

Rosaren:   

Prosjektet er avluttet. 

E-post til prosjektet 

 

Veidemannskulturprosjektet: 

Prosjektleder Karin Wiik

Mobil: 916 76 125