__________________

Logo for nettsiden minsak.no

minsak.no gjør det enkelt å fremme og signere elektroniske innbyggerforslag; gir innbyggere rett til å ta opp saker i både Rendalen kommune og fylket.

_________________

 

Administrasjon

Rådmann Anne Lise TrøenEtter kommuneloven er rådmannen øverste leder for kommunens administrasjon innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter. Rådmann er Anne Lise Trøen, tlf. 404 35 584/62 46 85 00.

 

Rådmannen er leder for sentraladministrasjonen.

Kommunens 8 virksomheter ledes av virksomhetsledere og kommunekassen ledes av økonomisjefen.

 

 

Administrativ organisering Rendalen kommune

 

Veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Nyheter
Kommunebarometeret

Rendalen kommune fikk en flott 35. plass på årets kommunebarometer. 

12.08.2014
ballonger

Rendalen ble nr. 35 blant landets 428 kommuner, innen de seks viktigste kategoriene i Kommunebarometeret.  Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført av Kommunal Rapport.  Alle kommunene blir rangert mot hverandre.   Les mer om Kommunebarometeret her.   Endelig tabell for Kommunebarometeret 2014 kan du se her.

  

04.07.2014
Tabeller

Rendalen kommune er 6. best i Hedmark og 85. best i landet på kommunale tjenester!

Totalt sett har Rendalen kommune fått en god plassering i kommunebarometeret 2013. Vi har nesten ingen dårlige sektorer og vi skårer også godt på enhetskostnader.

 

15.08.2013
Hedersmedalje-mottakere 2011

For 2011 er det 5 ansatte i Rendalen kommune som er tildelt Norges Vel medalje for 30 års tjeneste i kommunen.  Disse er  Else Løkås, Venche Østlund, Magnhild S. Skau, Knut Nordseth og Gunn Marit Nytrøen. 

16.12.2011

Paragraf på tekstFra 01. november 2011 trådte det i kraft nye regler om inhabilitet for ansatt og folkevalgte i kommuner og fylkeskommune.

 

Veileder om habilitetsreglene

17.11.2011

Kontaktinfo administrasjonen

Sentralbord  
Tlf.:  62 46 85 00
Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00

E-post 

 

Rådmann Anne Lise Trøen

Mobiltlf.: 404 35 584

Tlf.:  62 46 85 00