Arbeidsliv

navlogoHovedmålene til NAV er

  • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • et velfungerende arbeidsmarked
  • rett tjeneste og stønad til rett tid
  • god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
  • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

NAV Rendalen har kontor på Helse- og sosialsenteret på Otnes.

Under nav.no/arbeid finner du mye nyttig informasjon.   Du kan også på nettet logge deg inn på ditt lokale NAV-kontor. Her kan du også få beregnet din pensjon, og få oversikt over eventuelle utbetalinger fra NAV.

 

 

 

 

Nyheter
SUM-messe

Forbered deg til kommende Skapende Ungdomsmesse (SUM) som er på nyåret i Tynsethallen 25. januar 2017 fra 10.00 - 18.00!

Her stiller Fjellregionens ungdoms- og elevbedrifter sammen med etablert næringsliv og offentlig sektor. SUM syder av ung skaperkraft og gammel erfaring og er derfor en smeltedigel hvor alt kan skje! Les mer her. 

01.12.2016
Logo for NAV

Ved utgangen av mars var det registrert 18 helt ledige arbeidssøkere i Rendalen; d.v.s. 2 % av arbeidsstyrken og er 1,1 % lavere enn for Hedmark fylke.

 

31.03.2014
Utdanningsvalg

Hva skal du bli når du blir stor?
Regnskapsfører? Sivilingeniør? Tannlege? Musiker? Lærer? Markedsfører? Snekker? Elektriker?

Test deg her.

02.01.2012

Kontaktinfo Arbeid

NAV Rendalen 

Organisasjonsnummer:  

994 107 941

Besøksadr.:   

Helse- og omsorgssenteret

Søstuveien 21

2485 Rendalen
Åpningstid: 09.00-14.30

Tlf.: 55 55 33 33

 

Rendalen kommune 

NAV-sjef Heidi Lærnes 

Tlf.: 55553333