Politiske sakslister og møteprotokoller

Sakslistene for de politiske møtene legges ut ca. ei ukes tid før møtet holdes. Møtereferat/møteprotokoll vil bli lagt ut etter at møtet er avholdt.

Vi gjør oppmerksom på at dette er store dokumenter som kan ta noe tid å laste ned!

Vennligst ta kontakt med ekspedisjonen hvis du savner dokumenter. 

 

Møteinnkallinger Møteprotokoller

Kommunestyret

Formannskapet

Administrasjonsutvalget

 

Valgkomitèen

Valgstyret

Klagenemnda

Kontrollutvalget

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF, Rendalen) 

Eldrerådet 

 

Tidligere utvalg: 

Miljøutvalget

Forvaltningsstyret

Driftsstyret

Arbeidsmiljøutvalget

Fast utvalg for plansaker

Kommunestyret
Formannskapet
Administrasjonsutvalget

 

Valgkomiteèn

Valgstyret

Klagenemnda 

Kontrollutvalget

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF, Rendalen) 

Eldrerådet 

 

Tidligere utvalg: 

Miljøutvalget
Forvaltningsstyret

Driftsstyret

Arbeidsmiljøutvalget
Fast utvalg for plansaker  

 

 

Vennligst ta kontakt med ekspedisjonen hvis du savner dokumenter. 

10.05.2011