Politiske sakslister med sakspapir og møteprotokoller

Sakslistene, med sakspapir, for de politiske møtene legges ut ca. ei ukes tid før møtet holdes. Møtereferat/møteprotokoll vil bli lagt ut etter at møtet er avholdt.

Vi gjør oppmerksom på at dette er store dokumenter som kan ta noe tid å laste ned!

 

Alle de politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører.  Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere! 

 

Vennligst ta kontakt med Kultur og service hvis du savner dokumenter. 

____________________________________________________________________

 

 

Møteinnkallinger med sakspapir Møteprotokoller

Kommunestyret

Formannskapet

Administrasjonsutvalget  (parts-         

sammensatt utvalg) 

 

Valgkomitèen

Valgstyret

Klagenemnda

Kontrollutvalget

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF, Rendalen) 

Eldrerådet 

 

Tidligere utvalg: 

Miljøutvalget

Forvaltningsstyret

Driftsstyret

Arbeidsmiljøutvalget

Fast utvalg for plansaker

Kommunestyret
Formannskapet
Administrasjonsutvalget  (parts- 

sammensatt utvalg) 

 

Valgkomiteèn

Valgstyret

Klagenemnda 

Kontrollutvalget

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF, Rendalen) 

Eldrerådet 

 

Tidligere utvalg: 

Miljøutvalget
Forvaltningsstyret

Driftsstyret

Arbeidsmiljøutvalget
Fast utvalg for plansaker  

 

 

Vennligst ta kontakt med Kultur og service hvis du savner dokumenter.