Tekniske tjenester

 Temabilde teknsike tjenester

Renovasjon
Rendalen kommune er en del av det interkommunale selskapet FIAS, som ivaretar kommunens forpliktelser når det gjelder renovasjon og drift av tømmerutene.

Gjenvinningsstasjoner - åpningstider

 

Kommunedelplan Avfall og miljø 2014-2017

Renovasjonsforskriften 

Renovasjonsinstruks 


Brannvern og feiing
Rendalen kommune er en del av det interkommunale samarbeidet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

Vann og avløp
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, gjeldende fra 1.4.2009.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

 

Gebyrer 

Se boksen oppe til høyre.

 

Kommunale avgifter faktureres ut to ganger i året under vår og høst. Hytterenovasjon for hytter og setrer faktureres kun én gang per år under høsten.

 

Nyheter
lastebil

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7, innføres det aksellastrestriksjoner i kommunale veier i teleløsningen fra torsdag 2. april 2015.  Se her for veiene det gjelder:

Aksellastrestriksjoner fra 02.04.15 

 

30.03.2015
Fias - bil

FIAS Proff kan nå tilby kildesortering av plastemballasje også for bedrifter. Plastsekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen eller hos kommunen. Når sekken er full, settes den ut for henting sammen med papirsekken på faste rute. Les nyhetsbrevet her

09.12.2014
FIASInfobrosjyreForsideWeb

Med nye biler og innføring av kildesortert plast har det vært behov for en fornyelse av informasjonsmateriellet til FIAS. En ny brosjyre som beskriver renovasjonstilbudet for husholdninger vil bli distribuert til alle husstander denne uka.

08.09.2014
Ordfører Norvald Illevold

Vi har hatt besøk fra fylkesmannens beredskapsavdeling.  Kommunens kriseledelse ble øvd i å håndtere eventuelle kommende krisesituasjoner. Temaet i øvelsen var kraftforsyning.  Fylkesmannens erfaringer fra tidligere øvelser i kommunene viser at det er viktig at kommunens kriseledelse blir øvd.

28.11.2013
Brannvernuka

I anledning Brannvernuka 2013 utfordrer vi alle bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager, offentlige kontorer samt familier og privatpersoner til å avholde en brannøvelse i september.

02.09.2013
ContainerFIAS

FIAS har nå lansert et bedre sorteringstilbud for hyttefolk i Fjellregionen.   Pressemelding - bedre sorteringstilbud for hytter

27.09.2012
Brannvernuka

Meld deg på til årets utgave av Nasjonal brannøvelse!

I fjor deltok mer enn en halv million mennesker i Norge i en av de mer enn 5000 brannøvelsene som fant sted i forbindelse med Nasjonal brannøvelse. Dette er så langt tidenes massemønstring for brannvern i Norge, ja kanskje til og med en verdensrekord? Greier vi å slå denne rekorden i år?

 

10.09.2012

Kontaktinfo tekniske tjenester

Driftsleder Ola Løken
Telefon 62 46 84 60
Mobil 901 18 725

Sekretær Karin Rugsveen
Telefon 62 46 84 59

Lenker tekniske tjenester

MHBR

FIAS