Omsorgstjenester

Otnes i Rendalen

Nyheter
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Rådet for likestilling for funksjonshemmede startet sitt møte 21. januar med befaring ved Rendalen Gjestegård, p.g.a. at rådet var anmodet om uttalelse i forbindelse med bruksendring til gjestgiveri/overnatting.

 

19.02.2016
penger

Eldrerådet hadde høring om forslag til årsbudsjett 2016 oppe til behandling i sitt møte 4. desember.  Her ser du referat fra møtet:  Eldreråd 04.12.15

 

05.01.2016
Rendalen sjukehjem

Hvis du skal ha et selskap eller et møte, så har du mulighet til å bestille både rundstykker, koldtbord og mye mer fra kjøkkenet ved Rendalen sjukehjem.  Du er også velkommen innom sykehjemmets kantine i åpningstiden for å kjøpe deg noe, ...... du finner helt sikkert noe som frister; så som kaffe med noe å bite i eller annen mat.

 

31.12.2015
Eldrerådets leder Mads Undseth

Eldrerådets møte 12. november inneholdt bl.a. evaluering av rådet for perioden 2011-2015.  Du kan lese møtereferatet her:  Eldrerådet 12.11.15

 

09.12.2015
Pasient-og brukerombudet_logomal_hedmark-oppland

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.  Arbeidsområdet er utvidet til også å gjelde kommunale helse- og omsorgstjenester. 

  

13.10.2015
Eldrerådets medlemmer og enkelte varamedlemmer

Eldrerådets møtereferat fra 20. august 2015 finner du her:

20. august 2015 

 

 


 

28.09.2015
møtedeltakere rundt et bord

Protokoll fra møte i Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF, Rendalen) 22. juni finner du her:  22. juni 2015

 

05.08.2015
Rendalen%20sjukehjem jgp

Rådmannnen innstiller i sak til administrasjonsutvalget 13.11.2014 på at virksomhetene Helse og Omsorg og Rendalen sjukehjem  skal slås sammen til en virksomhet "Helse og omsorg", fra 01.01.2015. Les mere her

 

08.11.2014
høstløv

Her finner du møteprotokoll og vedlegg fra eldrerådets møte 9. september.

 

30.09.2014
husbanken-no

1. oktober 2014 lanserer Husbanken elektronisk søknad for bostøtte

 

Hva er bostøtte? 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.   
Her finner du mere informasjon

  

25.09.2014
Rendalen sjukehjem

Rådmannen har konstituert Jens Sandbakken som virksomhetsleder ved Rendalen sjukehjem f.o.m. 19.05.2014 og inntil videre. Jens er dermed virksomhetsleder både for Helse og omsorg, og Rendalen sjukehjem i en periode nå framover.

 

22.05.2014
Logo for Nasjonal kontakttelefon

Nasjonal kontakttelefon, 800 30 196, er et tilbud til: 

·        personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep 

·        hjelpeapparatet 

·        andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre

 

 

13.03.2014
logoTV-aksjon 2013

Årets TV-aksjon NRK gikk av stabelen i går, søndag 20. oktober.  Aksjonen var tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.  Frem til nå (mandag kl. 15.45) ser det ut til at det ble innsamlet hele 77,95 kroner pr. innbygger i Rendalen, noe vi synes er et kjempebra resultat!  Det kan bli endringer i dette resultatet, så følg med her.  Vi benytter anledningen til å si tusen takk til innbyggerne for alle bidrag fra Rendalen, og retter samtidig en stor takk til de frivillige bøssebærerne som gikk rundt med bøsser søndag.

 

 

21.10.2013
Rådmann Anne Lise Trøen

Formannskapets faste medlemmer var innkalt av ordføreren til hastemøte torsdagskvelden 29. august vedr. virksomheten Rendalen sjukehjem.  I møtet informerte ordføreren om innkommet bekymringsmelding ang. forhold ved sykehjemmet.  Konklusjonen i møtet ble at rådmannen skal ivareta og håndtere saken videre omkring fremsatte forhold ved Rendalen sjukehjem.

 

02.09.2013
Logo Fylkesmannen

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

07.05.2013
forside Stortingsmelding nr. 29

Fredag 19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.  Les hele meldingen "Morgendagens omsorg" her

22.04.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
Ny-TT-ordning-2013

Fra 01.01.2013 gjelder nye forskrifter for Transportordningen for forflytningshemmede, og alle godkjente brukere må søke på nytt. 

Det er laget nytt søknadsskjema og legeerklæring, og disse må sendes til den fylkeskommunale transportnemnda innen 1. oktober 2012.

 

23.08.2012
eldrerådsmedlemmer i regionen, Grete-Mimmi Mælen og ordfører Norvald Illevold

Rendalen eldreråd var så heldig å ha besøk av representanter fra eldrerådene i Nord-Østerdalskommunene i går torsdag 14. juni. 

 

15.06.2012
logo NAV

Rendalen kommune har gjennomført brukerundersøkelse på de kommunale tjenestene i NAV.  Undersøkelsen tok for seg områder om resultat for brukerne, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø, samordning og generelt.

18.05.2012
sol

Eldrerådet holdt møte 17. april i kommunehuset.

 

20.04.2012
Rådmannen orienterer om Samhandlingsreformen

Mandag 16. april hadde kommunen et åpent informasjonsmøte om Samhandlingsreformen på Rendalen sjukehjem. Rådmannen sammen med lederne for helse- og omsorg og sjukehjemmet holdt et innledningsforedrag, samt svarte på spørsmål.

19.04.2012
påskekurv med egg

Eldrerådet er innkalt til møte 17. april, og her kan du se møteinnkallingen.

04.04.2012
Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene. 

06.03.2012
tulipanbukett

Aud Storbakken er valgt som nestleder i eldrerådet, og vi gratulerer!

 

13.02.2012
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Det nyvalgte rådet hadde sitt første møte 31. januar og valgte bl.a. rådets representanter inn  i brukerådet for NAv Rendalen, brukerrådet for Nav Nord - Østerdal og i den kommunale byggekomiteen.

12.02.2012
helsesøstere

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge dette rundskrivet ut på sine hjemmesider for å gjøre det tilgjengelig for ansatte, brukere og innbyggere.

08.02.2012
vaktmester

Eldrerådet holder møte 7. februar, og har bl.a. satt på sakskartet hvilke muligheter det er for å etablere en ambulerende vaktmesterordning.

 

 

02.02.2012
gul blomst

Eldrerådet for perioden til 2015 har hatt konstituerende møte, og ny leder ble Mads Undseth.

Møtereferat. 

 

16.01.2012
tulipaner

Eldrerådet for denne valgperioden er nå innkalt til konstituerende møte 10. januar.

 

06.01.2012
Frikort helse

Beløpsgrensen for frikort i 2012 er 1 980 kroner. Beløpet gjelder egenandeler for behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

04.01.2012

Kontaktinfo Hjemmetjeneste

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret

Søstuveien 21

Otnes
2485 Rendalen
Tlf.:  62 46 85 00
 

Virksomhetsleder Jens Sandbakken

tlf. 993 75 724

 

Avdelingsleder Helse og omsorg

Berit Lillestu

tlf.: 930 22 792

 

 

Sekretær Lill Sanne Hole

tlf. 474 76 193

Kontaktinfo Rendalen sjukehjem

Besøksadr.:

Rendalen sjukehjem

Søstuveien 25

Otnes, 2485 Rendalen

tlf.  62 46 85 00 

 

Virksomhetsleder:  Jens Sandbakken 

tlf. 993 75 724

 

Avdelingsleder: Berit Lillestu

tlf. 930 22 792 

 

Sekretær: Tone Øverstad

tlf. 474 716 53

 

Telefonliste