Helse

    Temabilde Helse

Nyheter
Legevakt

Her kan du se åpningstidene ved Rendalen legekontor for påsken, samt telefonnummer til lokal legevakt onsdag 01.04 - Frem til kl. 12:00. I tillegg finner du her telefonnummer til legevaktsentralen. Les mere her 

30.03.2015
logo- Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har i dag publisert folkehelseprofiler for kommunene 2015, og her er profilen og barometeret for Rendalen.

 

12.03.2015
Logo Frisklivssentralen

Mandag 2. februar startet Frisklivssentralen Rendalen sitt første gruppetilbud for livsstilsendring.

 

03.02.2015
Logo Friluftslivets år 2015

I løpet av helgen vil alle våre vintertrimkasser (FYSAK-kasser) være i bruk.  I anledning friluftslivets år har vi en liten konkurranse gående gjennom vinteren.  For å delta, se her:  Vinterkonkurranse

 

22.01.2015
uttrykksikon som er glad

Her kommer informasjon om åpningstider, priser m.m. om Rendalen Friskliv:  Bli med: Rendalen Friskliv 2015 

 

08.01.2015
tursko

Her er de heldige vinnerne av trimturer sommeren 2014:  Vinnere

Premien er gavekort ved MX-sport.  Vi gratulerer! 

 

15.12.2014
Rendalen%20sjukehjem jgp

Rådmannnen innstiller i sak til administrasjonsutvalget 13.11.2014 på at virksomhetene Helse og Omsorg og Rendalen sjukehjem  skal slås sammen til en virksomhet "Helse og omsorg", fra 01.01.2015. Les mere her

 

08.11.2014
snekker

Byggetrinn 2 er i gang på legekontoret. Det vil derfor en periode fremover være inngang via helsestasjonen. Venterommet er det samme.
Beklager ulempen dette måtte medføre!

07.10.2014
dame på spinningsykkel

Rendalen Friskliv ønsker velkommen til nye og erfarne spinnere!Du ser timeplan gjeldende fra uke 38 her:  Spinningtimeplan

 

09.09.2014
blomsterbukett

De heldige vinnerne av FYSAKs vintertrim 2013/2014 kan vente seg premie tilsendt i posten.

 

08.07.2014
Logo for Nasjonal kontakttelefon

Nasjonal kontakttelefon, 800 30 196, er et tilbud til: 

·        personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep 

·        hjelpeapparatet 

·        andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre

 

 

13.03.2014
Lege med stetoskop

Fra 01. januar 2014 blir Rendalen med i Nord - Østerdal legevakt på Tynset. Telefonnummeret til legevakten er som før; 62 48 22 11. Mere informasjon finner du her)

30.12.2013
logo NAV

 

Til tross for gode resultater i fylket som helhet, følger ikke Rendalen den samme trenden. Vi hadde en økning i sykefraværet fra 3.kvartal 2012 fra 6% til 6,5% i 3.kvartal 2013. Det har også vært en økning fra 2.kvartal 2013 fra 6,3% til 6,5% 3.kvartal, sier NAV-leder Heidi Lernæs i Rendalen. 

 

16.12.2013
AMK nødnett

AMK Innlandet gikk over til nødnettet 27. november.  I denne forbindelse fikk AMK ny nummerserie på telefoni.

Se plakat. 

 

03.12.2013
ReHAb

Helsedirektoratet har oppfordret til lokale og regionale markeringer 21. – 25. oktober. Årets vinkling av tema innrettes mot koordinering og koordinatorrollen.

Den nasjonale ReHabiliteringsuka har som formål å bidra til økt oppmerksomhet, publisitet og erfaringsutveksling innen habilitering og rehabilitering.

Tirsdag 22.oktober arrangeres en fagdag for koordinatorer på Aukrustsenteret, Alvdal.

 

Tema for dagen er «Motiverende intervju (MI) og helsepedagogikk, med forelesere fra Lærings- og mestrings-senteret i Sykehuset Innlandet.

22.10.2013
logoTV-aksjon 2013

Årets TV-aksjon NRK gikk av stabelen i går, søndag 20. oktober.  Aksjonen var tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.  Frem til nå (mandag kl. 15.45) ser det ut til at det ble innsamlet hele 77,95 kroner pr. innbygger i Rendalen, noe vi synes er et kjempebra resultat!  Det kan bli endringer i dette resultatet, så følg med her.  Vi benytter anledningen til å si tusen takk til innbyggerne for alle bidrag fra Rendalen, og retter samtidig en stor takk til de frivillige bøssebærerne som gikk rundt med bøsser søndag.

 

 

21.10.2013
Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal dag som markeres i oktober hvert år.  I år har Mental Helse, LHL, Bygdekvinnelaget og Rendalen kommune gått sammen om årets arrangement, og markerer Verdensdagen 2013 i Åkrestua mandag 14.oktober kl 19-21.30, se plakat.

26.09.2013
mammografi

Alle kvinner i Nord-Østerdal født 1945-1964 inviteres til mammografiundersøkelse i mammografibussen, og vi fra Rendalen vil få time på Koppang.

05.08.2013
Vannkran

Kommunelegen har de siste dagene mottatt bekymringsmeldinger vedrørende vannkvaliteten i Renåfjellet.  Vannprøve tatt sist uke har vist forhøyet «kimtall», men ikke E. Coli-bakterier, andre bakterier eller smittestoffer i drikkevannet. Vannkvaliteten i Renåfjellet innebærer således ingen helserisiko, og det er ikke nødvendig med kokepåbud.

 

09.07.2013
Smiley med febermåler

Rendalen har en økning i sykefraværet for 1. kvartal 2013.

 

14.06.2013
friskliv

Som en del av frisklivsarbeidet i Rendalen kommune startes det opp med gågrupper to dager pr. uke, en dag i Øvre Rendal og en dag på Otnes. Det vil være faste ledere av gruppa, men det vil variere fra gang til gang hvem som er med. Dette er et tilbud til alle! Mere informasjon finner du her

22.05.2013
Tannlege

Forbrukerrådet lanserte nylig www.hvakostertannlegen.no, på oppdrag fra helsemyndighetene. Nettstedet gir forbrukerne prisoversikt over de mest vanlige tannbehandlinger i  landet, både offentlige og private. I tillegg til generell informasjon om klagerettigheter, klageinstanser og forbrukerrettet tannhelse.


13.05.2013
forside Stortingsmelding nr. 29

Fredag 19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.  Les hele meldingen "Morgendagens omsorg" her

22.04.2013
folkehelse

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofilar 2013 for alle landets kommuner. Pga av feil i noen indikatorer har vi mottatt en ny versjon, denne finner du her: Folkehelseprofilen 2013 for Rendalen kommune

05.03.2013
e-resept

Tirsdag 5. februar innføres e-resept i de tre siste fylkene i Norge: Hedmark, Sogn og Fjordane og Oppland. Her finnes mer informasjon: http://helsenorge.no/selvbetjening/sider/om-e-resept/om-e-resept1.aspx 

30.01.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
transportordning

Hedmark Trafikk FKF som administrator av TT-ordningen har kommet med følgende informasjon til kommunene. Klikk her for informasjon 

 

04.01.2013
Influensa2013

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rekke spørsmål og svar om influensa og influensavaksine.  Disse finner du her. 

 

04.01.2013
rådgivningstelefon

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus har opprettet en landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende.

14.11.2012
telefon

 

Legekontoret henstiller sine pasienter og brukere om at bestilling av resepter og attester gjøres på andre dager enn mandager. Dersom du skal ta laboratorieprøver, er det fint om du gir oss et forvarsel slik at vi kan bli enig om et egnet tidspunkt.

 

Disse tiltakene vil bidra til å frigjøre ressurser på mandager – slik at vi kan tilby publikum bedre service.

 

 

12.11.2012
Ny-TT-ordning-2013

Fra 01.01.2013 gjelder nye forskrifter for Transportordningen for forflytningshemmede, og alle godkjente brukere må søke på nytt. 

Det er laget nytt søknadsskjema og legeerklæring, og disse må sendes til den fylkeskommunale transportnemnda innen 1. oktober 2012.

 

23.08.2012
rent vann

Nye vannalyser fra Renåfjellet vannverk viser at drikkevannet nå er fritt for E.coli-bakterier – og dermed er vannet «friskmeldt». Det er tatt 4 vannprøver fra ulike vannreservoarer, også ute på hytter. Alle prøvene ble analysert 1. august. De er altså rene.

 

 

02.08.2012
baby

Rendalen kommune har gjennomført brukerundersøkelse blant brukerne av helsestasjonen.  Dette gjaldt i alt 100 barn i aldersgruppen 0 - 6 år, og foreldrene av disse fikk tilsendt spørreskjema, hvorav det kom inn 65 svar, en svarprosent vi er fornøyd med.

 

11.05.2012
Rådmannen orienterer om Samhandlingsreformen

Mandag 16. april hadde kommunen et åpent informasjonsmøte om Samhandlingsreformen på Rendalen sjukehjem. Rådmannen sammen med lederne for helse- og omsorg og sjukehjemmet holdt et innledningsforedrag, samt svarte på spørsmål.

19.04.2012
Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene. 

06.03.2012
helsesøstere

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge dette rundskrivet ut på sine hjemmesider for å gjøre det tilgjengelig for ansatte, brukere og innbyggere.

08.02.2012
Frikort helse

Beløpsgrensen for frikort i 2012 er 1 980 kroner. Beløpet gjelder egenandeler for behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

04.01.2012
telefonsvarer

Ansatte på legekontoret kan endelig meddele sine brukere at telefonsvareren er i orden. Den har vært i ustand i lengre tid, men er fikset i dag. Legekontoret beklager de problemer dette har skapt for brukerne!  

13.12.2011
Ungdomshelsestasjon

Ungdomshelsestasjon er et nytt tilbud til deg mellom 13-24 år, og hvor du kan komme innom for råd og veiledning.  Vi har ingen timebestilling, og kommer til å ha åpent hver onsdag kl 15.00-16.30 på helsestasjonen på Otnes (inngang på baksiden av legekontoret)

28.11.2011

Kontaktinfo Helse

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret, Otnes,

Søstuveien 21 og 6
2485 Rendalen
Tlf.:  62 46 63 00
 

Virksomhetsleder Jens Sandbakken

tlf. 62 46 63 15

 

Legevakt tlf. 62 48 22 11

 

Øyeblikkelig hjelp tlf. 113

Dokument Helse

Folkehelseprofilen 

• - 2015

• - 2014

• - 2013 

• - 2012 

 

• KS-K rapport "Utfordringer og muligheter"

KS-K rapport "Iplos og KOSTRA"

Statistikk Helse