Barnevern

Temabilde Omsorg

 

Barneverntjenesten for Rendalen inngår i et interkommunalt samarbeid med Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal kommune.

 

Mer informasjon om barnevernet på Tynset kommunes hjemmesider.

 

Se også:  barnevernet.no

Nyheter
røde og hvite hjerter

Mange barn utsettes dessverre for omsorgssvikt, og trenger et nytt hjem.  I Barneverntjenesten i Nord-Østerdal er det 8 barn som venter på et nytt hjem.  Fosterbarn er som alle andre barn; forskjellige.  Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

 

31.10.2014
Ill.bilde alarmtelefonen for barn og unge

Blir du utsatt for vold eller overgrep?
Eller ruser de voksne seg?


Da kan du ringe gratis på 116 111. De kan hjelpe deg.

 

23.11.2012
Verdensdagen-for-psykisk-helse-2012_articleimage

Tirsdag 2.oktober var det psykisk helse som stod i fokus for barneskoleelevene i Rendalen!  Berger og Fagertun skoler, helsestasjonen, barnevernstjenesten, psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten og Mental Helse Rendalen laget sammen et arrangement hvor elevene deltok i ulike aktiviteter som fremmer god psykisk helse.

 

Bilder 

03.10.2012

Kontaktinfo Barnevern

Barnevernets kontoradresse på Tynset:

Rådhuset, 5. etasje

2500 Tynset

Telefon 62 48 50 00

 

Leder for barnevernet er Linda Granrud.

Skjema Barnevern

Dokument Barnevern

Lenker barnevern