Barnevern

Temabilde Omsorg

 

Barneverntjenesten for Rendalen inngår i et interkommunalt samarbeid med Tynset, Barnevernet hovedbilde 120815Alvdal, Tolga og Folldal kommune, med kontorsted Tynset kommune, Rådhuset.

 

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.                

 

Kommunens oppgaver 

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

 

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker  etter forslag fra kommunen.

 

Mer informasjon om barnevernet på Tynset kommunes hjemmesider.

 

Se også:  barnevernet.no   Fylkesmannen som tilsynsmyndighet

 

Er du bekymret for et barn?  10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Nyheter
Telefon smil

Alarmtelefonen 116 111 for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre. Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

13.08.2015
røde og hvite hjerter

Mange barn utsettes dessverre for omsorgssvikt, og trenger et nytt hjem.  I Barneverntjenesten i Nord-Østerdal er det 8 barn som venter på et nytt hjem.  Fosterbarn er som alle andre barn; forskjellige.  Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

 

31.10.2014
Ill.bilde alarmtelefonen for barn og unge

Blir du utsatt for vold eller overgrep?
Eller ruser de voksne seg?


Da kan du ringe gratis på 116 111. De kan hjelpe deg.

 

23.11.2012
Verdensdagen-for-psykisk-helse-2012_articleimage

Tirsdag 2.oktober var det psykisk helse som stod i fokus for barneskoleelevene i Rendalen!  Berger og Fagertun skoler, helsestasjonen, barnevernstjenesten, psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten og Mental Helse Rendalen laget sammen et arrangement hvor elevene deltok i ulike aktiviteter som fremmer god psykisk helse.

 

Bilder 

03.10.2012

Kontaktinfo Barnevern

Barnevernets kontoradresse på Tynset:

Rådhuset, 4. etasje

2500 Tynset

 

Kan nås mellom kl. 09.00 – 15.30 på telefon

47 97 67 80

 

Leder for barnevernet er Linda Granrud,

Tlf 62 48 51 41, og tlf kontor 62 48 51 40.

Personer som tilhører enheten

 

Alarmtelefon for barn og unge

Dokument Barnevern

Lenker barnevern