RENDALEN BARNEHAGE

August_2017_2Rendalen barnehage er en kommunal barnehage med to lokasjoner i bygda.

Vi har en barnehage på Åkrestrømmen og en i Øvre Rendal. Barnehagene ble bygget og sto klare høsten 1988.

Begge husene har to avdelinger hver, en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling, med til sammen 63 barn dette barnehageåret.

 

Vi har stort fokus på voksenrollen, og de ansatte skal møte barna med tillit, respekt og anerkjenne barndommens egenverdi.

Begge barnehagene har fine uteområder og vi oppholder oss mye i naturen rundt barnehagene. Vi har masse plass for fysisk utfoldelse! 

 

Vi er 19 ansatte inneværende barnehageår  og personalet består av styrer, nestleder, pedagoger, fagarbeidere og assistenter.

 

Vi har to foreldreutvalg med hver sin leder og som deltar i Samarbeidsutvalget.

 

Velkommen til barnehagen vår! 

 

 

 

Bergset barnehage i Øvre Rendal

Bergset

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkrestrømmen barnehage

Åkrestrømmen

Nyheter

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass, jmf Forskrift i Barnehageloven.

 

09.01.2018

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass, jmf Forskrift i Barnehageloven.

 

09.01.2018

nisse med sparkØNSKES ALLE FRA RENDALEN BARNEHAGE!

14.12.2017

1. august 2017 trådte det i kraft en ny rammeplan for alle landets barnehager.

Den nye rammeplanen bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass.

Rammeplanen er barnehagens styringsdokument.

 

30.11.2017

November_2017_8355307

 

Årsplan for Rendalen Barnehage ble godkjent i SU 24.10.17.

 

Den nye planen ligger i feltet til høyre.

17.11.2017
barnehender

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal er en interkommunal tjeneste for Rendalen, Alvdal, Tynset, Folldal og Tolga. I løpet av våren skal vi ha en dag hvor vi er tilgjengelig ute i kommunene for spørsmål og en uforpliktende prat.

Vi skal være i kantina på kommunehuset i Øvre Rendal, onsdag 26.april fra 10-14. Håper mange tar turen innom oss denne dagen.

 

For mer informasjon:

http://www.rendalen.kommune.no/4791.4718.Barnevern.html

19.04.2017
Puslespill (organisering)

Kommunestyret vedtok i går kveld å slå sammen virksomhetene Rendalen barnehage, Berger skole og Fagertun skole til én virksomhet for oppvekst, og at det fra 01.01.2015 blir en sammenslåing av virksomhetene Helse og omsorg og Rendalen sjukehjem.

 

28.11.2014
Lesing

Kommunestyret har bedt om en utredning på bruk av felles ressurser innenfor skolene og barnehagen, og har fått en rapport fra KS-Konsulent med anbefalinger. Rapporten kan du lese her, samt en presentasjonav rapporten. 

Analysene og vurderingene i rapporten har det vært arbeidet videre med internt i kommunen, og det vil 23. mai bli lagt fram en sak til politisk behandling på hvordan dette skal arbeides med videre.

07.05.2013
barnehagebarn

Kommunestyret har vedtatt lokale retningslinjer for barnehage (kommune).

 

06.06.2012

Kontaktinfo barnehage

Styrer

Hilde Røe Nytrøen

Tlf.: 95070626

 

Nestleder

Nina Bjøntegaard

Tlf.: 90854380

 

Bergset 

Vestatel: 45637650

Synnatel: 45637641

 

Åkrestrømmen 

Marihøna: 45637639

Solsikka: 45637643

 

Mailadresse Rendalen barnehage