RENDALEN BARNEHAGE

                        

Vinterlek 2Solsikka uteVestatel ute 2Marihøna inne

 

Rendalen barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger,

fordelt på to hus - Åkrestrømmen og Bergset

Barnehagen har stort fokus på voksenrollen, og skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.

I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi, som grunnlag for læring og allsidig utvikling.

 

Begge barnehagene har fine uteområder, og vi oppholder oss  mye i naturen rundt barnehagene. Masse plass for fysisk utfoldelse!

 

Barnehageåret 2015/2016 er det 54 barn i Rendalen Barnehage.

 

Avdelingene: 

Åkrestrømmen: Marihøna 0-3 år

                         Solsikka 3-6-år

Bergset:            Vestatel 0-3 år

                         Synnatel 3-6 år

 

Ledere i Foreldreutvalgene: 

Bergset - Lars Jørgen Romenstad

Åkrestrømmen - Sigrun Akre

 

Nyheter

Det er utarbeidet et søknadsskjema og retningslinjer for reduksjon av foreldrebetaling i den kommunale og ikke-kommunale barnehagen.

Skjemaet ligger under barn og familie - barnehage - skjema.

06.07.2015
Puslespill (organisering)

Kommunestyret vedtok i går kveld å slå sammen virksomhetene Rendalen barnehage, Berger skole og Fagertun skole til én virksomhet for oppvekst, og at det fra 01.01.2015 blir en sammenslåing av virksomhetene Helse og omsorg og Rendalen sjukehjem.

 

28.11.2014
Lesing

Kommunestyret har bedt om en utredning på bruk av felles ressurser innenfor skolene og barnehagen, og har fått en rapport fra KS-Konsulent med anbefalinger. Rapporten kan du lese her, samt en presentasjonav rapporten. 

Analysene og vurderingene i rapporten har det vært arbeidet videre med internt i kommunen, og det vil 23. mai bli lagt fram en sak til politisk behandling på hvordan dette skal arbeides med videre.

07.05.2013
barnehagebarn

Kommunestyret har vedtatt lokale retningslinjer for barnehage (kommune).

 

06.06.2012