RENDALEN BARNEHAGE

I RENDALEN BARNEHAGE SKAL BARNA FÅ OPPLEVE LEK SOM EGENVERDI, 

SOM  GRUNNLAG FOR LÆRING OG ALLSIDIG UTVIKLING. 

                        Marihøna på tur

Solsikka på tur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesing

 

Fingermaling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendalen barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger,

fordelt på to hus - Åkrestrømmen og Bergset.

 

Barnehagen har stort fokus på voksenrollen.

De voksne skal møte barna med tillit, respekt

og anerkjenne barndommens egenverdi.

 

Vi har masse plass for fysisk utfoldelse! 

Begge barnehagene har fine uteområder

og vi oppholder oss mye i naturen rundt barnehagene.

 

Årets satsningsområde er SPRÅKLØYPER!

 

 

Avdelingene:                                          Ledere i Foreldreutvalgene 2016/2017: 

Åkrestrømmen: Marihøna 0-3 år                 Åkrestrømmen - Terje Nylund

                         Solsikka 3-6-år

Bergset:            Vestatel 0-3 år                  Bergset - Lars Jørgen Romenstad

                         Synnatel 3-6 år

 

Det er 55 barn i Rendalen Barnehage pr. 11.05.17. 

Nyheter

sol som smilerRendalen Barnehage ønsker alle en riktig god sommer!

 

Vi gleder oss til et nytt barnehageår i august.

05.07.2017

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass, jmf Forskrift i Barnehageloven.

 

11.05.2017
barnehender

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal er en interkommunal tjeneste for Rendalen, Alvdal, Tynset, Folldal og Tolga. I løpet av våren skal vi ha en dag hvor vi er tilgjengelig ute i kommunene for spørsmål og en uforpliktende prat.

Vi skal være i kantina på kommunehuset i Øvre Rendal, onsdag 26.april fra 10-14. Håper mange tar turen innom oss denne dagen.

 

For mer informasjon:

http://www.rendalen.kommune.no/4791.4718.Barnevern.html

19.04.2017
Puslespill (organisering)

Kommunestyret vedtok i går kveld å slå sammen virksomhetene Rendalen barnehage, Berger skole og Fagertun skole til én virksomhet for oppvekst, og at det fra 01.01.2015 blir en sammenslåing av virksomhetene Helse og omsorg og Rendalen sjukehjem.

 

28.11.2014
Lesing

Kommunestyret har bedt om en utredning på bruk av felles ressurser innenfor skolene og barnehagen, og har fått en rapport fra KS-Konsulent med anbefalinger. Rapporten kan du lese her, samt en presentasjonav rapporten. 

Analysene og vurderingene i rapporten har det vært arbeidet videre med internt i kommunen, og det vil 23. mai bli lagt fram en sak til politisk behandling på hvordan dette skal arbeides med videre.

07.05.2013
barnehagebarn

Kommunestyret har vedtatt lokale retningslinjer for barnehage (kommune).

 

06.06.2012