RENDALEN BARNEHAGE

August_2017_2Rendalen barnehage er en kommunal barnehage med to lokasjoner i bygda.

Vi har en barnehage på Åkrestrømmen og en i Øvre Rendal. Barnehagene ble bygget og sto klare høsten 1988.

Begge husene har to avdelinger hver, en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling, med til sammen 63 barn dette barnehageåret.

 

Vi har stort fokus på voksenrollen, og de ansatte skal møte barna med tillit, respekt og anerkjenne barndommens egenverdi.

Begge barnehagene har fine uteområder og vi oppholder oss mye i naturen rundt barnehagene. Vi har masse plass for fysisk utfoldelse! 

 

Vi er 19 ansatte inneværende barnehageår  og personalet består av styrer, nestleder, pedagoger, fagarbeidere og assistenter.

 

Vi har to foreldreutvalg med hver sin leder og som deltar i Samarbeidsutvalget.

 

Velkommen til barnehagen vår! 

 

 

 

Bergset barnehage i Øvre Rendal

Bergset

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkrestrømmen barnehage

Åkrestrømmen

Nyheter

1. august 2017 trådte det i kraft en ny rammeplan for alle landets barnehager.

Den nye rammeplanen bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass.

Rammeplanen er barnehagens styringsdokument.

 

30.11.2017

November_2017_8355307

 

Årsplan for Rendalen Barnehage ble godkjent i SU 24.10.17.

 

Den nye planen ligger i feltet til høyre.

17.11.2017

Kontaktinfo barnehage

Styrer

Hilde Røe Nytrøen

Tlf.: 95070626

 

Nestleder

Nina Bjøntegaard

Tlf.: 90854380

 

Bergset 

Vestatel: 45637650

Synnatel: 45637641

 

Åkrestrømmen 

Marihøna: 45637639

Solsikka: 45637643

 

Mailadresse Rendalen barnehage