Barnehager i Rendalen

Barnehagebarn på BullmuseetI Rendalen kommune har vi en privat barnehage, Hornsetvangen familiebarnehage  

og en kommunal barnehage: Rendalen barnehage 

 

DU SOM GIKK I BARNEHAGEN VÅR SKAL MINNES OSS MED ET SMIL

 

Rendalen barnehage er fordelt på to hus med til sammen 5 avdelinger.

Husene ligger i hvert sitt tettsted i kommunen; Åkrestrømmen og Bergset.

Til sammen har vi ca. 90 plasser for barn mellom 0 og 6 år.

 

Begge barnehagene har fine uteområder. Vi oppholder oss også mye i naturområdene rundt barnehagene. Masse plass for fysisk utfoldelse!

 

Nøkkelord i barnehagehverdagen vår er

 

Glede og humør, omsorg og respekt 

Nyheter
Puslespill (organisering)

Kommunestyret vedtok i går kveld å slå sammen virksomhetene Rendalen barnehage, Berger skole og Fagertun skole til én virksomhet for oppvekst, og at det fra 01.01.2015 blir en sammenslåing av virksomhetene Helse og omsorg og Rendalen sjukehjem.

 

28.11.2014
Lesing

Kommunestyret har bedt om en utredning på bruk av felles ressurser innenfor skolene og barnehagen, og har fått en rapport fra KS-Konsulent med anbefalinger. Rapporten kan du lese her, samt en presentasjonav rapporten. 

Analysene og vurderingene i rapporten har det vært arbeidet videre med internt i kommunen, og det vil 23. mai bli lagt fram en sak til politisk behandling på hvordan dette skal arbeides med videre.

07.05.2013
barnehagebarn

Kommunestyret har vedtatt lokale retningslinjer for barnehage (kommune).

 

06.06.2012