Formannskapsmøte 19. januar

Stor-Elvdal kommunes kommunevåpen

Formannskapets møte fredag 19. januar starter kl. 10.00 med fellesmøte med formannskapsmedlemmene i Stor-Elvdal kommune. Formannskapsmøtet er åpent for publikum og presse, med unntak av sak 3/18 som er unntatt offentligheten.  Møtet holdes i kommunehuset (Sølen). Sakspapir formannskapsmøte 19.01.2018 

Tilleggssak formannskapsmøte 19.01.2018 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo