Prosjektmedarbeidere - Vedlikeholdsprosjekt

vedlikehold

Vi søker etter to håndverkere i til sammen 1,6 årsverk, som sammen med ansatt prosjektleder skal gjennomføre et vedlikeholdsprosjekt i perioden 01.01.2018 - 31.12.2021. Prosjektengasjementene betinger årlige budsjettbevillinger. Utlysningen for denne og andre ledige stillinger.

Publisert av: Synnøve Grøndal
09.01.2018