Kommuneplanens samfunnsdel

Sølen - buskap på beite i SkånborketKommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 ble vedtatt av kommunestyret 23.9.2015: Kommuneplanens samfunnsdel

 

Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gir føringer kommunen som organisasjon og samfunnsutvikler. Den består av en samfunnsdel og en arealdel og må forholde seg til retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter. Vår sist vedtatte samfunnsplan er fra år 2000, for perioden 2000 – 2012.

 

Revideringen av samfunnsdelen ble satt i gang i begynnelsen av 2014 og målet er å vedta samfunnsdelen i juni 2015.

 

Planprogram 

I juni 2014 ble planprogrammet lagt ut på høring av Formannskapet. Planprogrammet skal:

  • fortelle hvorfor vi må revidere samfunnsdelen
  • fortelle hva som blir viktige temaer i arbedeidet
  • når og hvordan innbyggerne og andre kan medvirke i prosessen
  • angi en tidsplan for planarbeidet

Planprogrammet ble vedtatt i Formannskapet 21. oktober: Vedtatt planprogram

 

Tidsplan 

Under er en forenklet oversikt over prosessen. Gjennomførte steg er markert med grønt og gjeldende steg er markert med oransje.

 

Hva Når                             

Revidert 

tidsplan                          

Utarbeide planprogram april - juni 2014
Høring planprogram juli - september 2014
Fastsette planprogram oktober 2014
Innsamling av innspill september 2014 - februar 2015
Utarbeide planforslag oktober 2014 - april 2015

oktober 2014 -

mai 2015

Høring planforslag

april - mai 2015 juni - juli 2015
Vedtak samfunnsdel juni 2015 27. august 2015

 

Her finner du en mer detaljert tidslinje for revidering av samfunnsdelen.

 

Gi innspill! 

Det er mulig å gi innspill til arbeidet med samfunnsdelen gjennom hele prosessen, både på temamøter, folkemøter, gjennom gjestebud og i høringsperiodene. Innspill sendes skriftlig til enten postmottak@rendalen.kommune.no eller Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen.

Nyheter
Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto:  Eva P. Lillemo

Her ser du referat fra formannskapets møte 26. mai.

 

29.05.2015
Profilsymbolforklaring "Hjort"

Mandag 16. februar kl. 19 holdes et temamøte om lokal mat og videreforedling i kommunestyresalen i kommunehuset i Øvre Rendal. Mathias Bakke Haugen fra Innovasjon Norge og Bente Rakstad fra Moahaugen gård i Valdres holder innledninger til møtet før det åpnes for debatt.

 

16.02.2015
Symbolforklaring-Fisking,-padling,-innsjøer

Mandag 2. februar kl. 19 holdes et temamøte om Folkehelse i Åkrestua på Fagertun skole på Åkre. Temamøtet er en del av medvirkningsprosessen for kommuneplanens samfunnsdel.


 

 

01.02.2015
Symbolforklaring-Jeger,-mennesker

Mandag 26. januar kl. 19 holdes et temamøte om handel, service, reiseliv og hytteutvikling i kommunestyresalen i kommunehuset i Øvre Rendal:  «Duetter og dueller i lokalsamfunnsutvikling». Utgjør ulike interesser og kompetanse trusler eller ressurser for Rendalen?

 

26.01.2015
Profil:  Reinsdyr

Mandag 26. januar kl. 19 holdes et temamøte om handel, service, reiseliv og hytteutvikling i kommunestyresalen i kommunehuset i Øvre Rendal:  «Duetter og dueller i lokalsamfunnsutvikling». Utgjør ulike interesser og kompetanse trusler eller ressurser for Rendalen?


Samfunnsforsker og prosessleder Lars Ueland Kobro vil utfordre oss på å finne nærmere ut av hvor skoen trykker og hvor i skoen vi skal sette trykket framover i Rendalens utvikling.

21.01.2015
Profil:  Reinsdyr

Kommunen sender denne uka ut en henvendelse til enkelte rendøler, unge foreldre, innflyttere og flykninger med oppfordring om å invitere til gjestebud og gi innspill på konkrete problemstillinger om utviklingen av Rendalen i framtida.

 

02.12.2014
Profil:  Reinsdyr

Rendalen kommune inviterer til møte om beitebruk og kommuneplanens samfunnsdel tirsdag 9. desember kl. 19.30 i kommunestyresalen på kommunehuset.

 

01.12.2014