Nytt søknadssenter for kommunens næringsfond

smiley og lyspære

Hovedformålet med bruken av næringsfondene er å bidra til samfunns- og næringsutvikling i Rendalen kommune. De kommunale næringsfondsmidlene nyttes både til næringsrettede tilretteleggende tiltak og direkte bedriftsstøtte.

 

Du som vil søke økonomisk støtte hos Rendalen kommune, må nå gjøre dette i portalen www.regionalforvaltning.no. Komplette søknader som sendes frem i gjennom denne portalen, vil undergis ordinær saksbehandling i Rendalen kommune. Alle søknadsrubrikker må fylles fullstendig ut, og nødvendige vedlegg lastes opp. Dersom søkere fremmer søknad pr. e-post eller brevpost til kommunens ordinære postmottak, vil de bli henvist til å søke på nytt gjennom www.regionalforvaltning.no.

 

Det finnes mange ulike ordninger for ekstern finansiering av nærings- og samfunnsutviklingstiltak. Vi anbefaler alle søkere selv å bruke tid på å undersøke hvilke som kan være relevante, knytte seg til relevante nettverk og utforske egne idéer gjennom etablererskole e.l. Ved bedriftsetablering eller større videreutvikling av bedrifter bør finansieringsmuligheter kartlegges i forbindelse med utforming av virksomhetens forretningsplan. P.t. henstiller vi slike søkere om først å gå i dialog med Innovasjon Norge, for å finne ut om tiltaket kan være aktuelt for deres støtteordninger. Kommunenes økonomiske virkemidler er begrensede og det vil derfor være viktig å undersøke andre muligheter for ekstern finansiering, i tillegg til eventuell kommunal toppfinansiering.


 

Publisert av: Eva P. Lillemo
29.12.2017