Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

avløp

Kommunestyre vedtok den 18.10.2017 ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Rendalen og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6. Ikraftsetting er fra 01.01.2018. Lenke til forskriften.

Publisert av: Synnøve Grøndal
19.12.2017