Ny Rammeplan for barnehager

1. august 2017 trådte det i kraft en ny rammeplan for alle landets barnehager.

Den nye rammeplanen bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass.

Rammeplanen er barnehagens styringsdokument.

 

Rammeplanen har blitt tydeligere på barnehagens forpliktelser og inneholder plikter for barnehagens personale som omfatter alle som arbeider i barnehagen. Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Rammeplanen presiserer ansvaret de ansatte har for å forebygge, stoppe utestenging og mobbing blant barna.

 

Den nye rammeplanen har økt oppmerksomhet på de yngste barna og skal også bidra til at de eldste barna får en god overgang til skole/SFO.
Barnehagene skal bli mer bevisste på å bruke måltider og matlaging til å utvikle matglede og sunne helsevaner hos barna. Ansvar og roller er tydeligere beskrevet, fagområdene er oppdatert, fortsatt mulighet for lokalt handlingsrom og behov for faglige vurderinger.

 

Vil du vite mer:

Rammeplan for barnehagen - innhold og arbeidsoppgaver

Publisert av: Hilde Røe Nytrøen
30.11.2017