Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagen

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass, jmf Forskrift i Barnehageloven.

 

Den enkelte familie må selv søke om reduksjon og hver søknad vil bli behandlet individuelt.

Alle 3- 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke.

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Kostpenger kommer i tillegg.

 

 

For å søke om redusert betaling, skal det fylles ut ett skjema med inntektsopplysninger for forelder/ foresatte/ samboer i husholdningen.
Det er husholdningens bruttoinntekt som legges til grunn.
Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, vil foreldrebetalingen forbli uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

 

 Søknadsskjema og retningslinjer for redusert betaling barnehage 2018

Publisert av: Hilde Røe Nytrøen
09.01.2018