Bålregler

baalbrenning

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS minner om at mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Brannvernforeningens lenke. Søknadsskjema om bålbrenning finner du her.

Publisert av: Synnøve Grøndal
02.05.2017