Høring NVE – Søknad om uttak av vann fra Mistra – Rendalsfisk AS

Rendalsfisk AS

NVE har lagt ut søknaden fra Rendalsfisk AS om uttak av vann fra Mistra til sin framtidige landbaserte produksjon av oppdrettsrøye. Høringen er lagt ut på kommunehuset og man kan finne den her.  Du finner en orientering fra NVE til høringspartene her.  -PLAKAT OFFENTLIG HØRING - Rendalsfisk AS

Publisert av: Synnøve Grøndal
15.02.2017