Felles profil - Rendalen

Profil-utsnitt

 

Rendalen kommune har fått utviklet en felles grafisk profil for Rendalen. Denne profilen kan tas i bruk av organisasjoner, foreninger og næringslivet.

 

Profilen skal gjenspeile Rendalens identitet og verdier som tar utgangspunkt i kulturarven framstilt på en måte som fanger det moderne menneskes oppmerksomhet. Den skal bidra til økt stolthet over egen kultur, natur og verdier som er felles for Rendalen,og den skal virke samlende for Rendalen.


Dette er et strategisk verktøy for Rendalen som skal:

  • Synliggjøre og kommunisere Rendalens verdier.
  • Bidra til at symbolet for Rendalen blir et tydelig uttrykk for gjennomgående høy kvalitet på det som representeres ved bruk av profilen.
  • Motivere og inspirere de mange rendals-aktører til innsats og nødvendig eierskap for at Rendalen skal framstå som et attraktivt bo- og besøkssted.
  • Bidra til at satsingen oppfyller de overordnede mål om styrket næringsliv og bosetting.
  • Kunne benyttes av aktører som profilerer Rendalen på en positiv måte

Profil:  ReinsdyrProfilen eies av Rendalen kommune, og det følger forpliktende retningslinjer for bruk, som kan fås ved henvendelse. All bruk skal godkjennes av Rendalen kommune v/rådmannen. Det er vedtatt egne kriterier for i hvilke sammenhenger det kan gis tillatelse til å benytte profilen. Kriteriene kan leses eller lastes ned her.

 

 

 

Rendalsprofilen presenteres nedenfor i en håndbok som også viser eksempler på bruk:

- Designretningslinjer grafisk profil (pdf)

Nyheter