ASVL - Arbeidsgiverforeningen for Vekst - og attføringsbedrifter

asvl

ASVL – Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter, representerer en del av kommunale tjenestetilbudet.

Det er kommunalt eide vekst- og attføringsbedrifter – bedrifter som tilbyr arbeidsplasser for utviklingshemmede eller andre som trenger bistand for å finne sin vei i arbeidslivet. Bedriftene tilbyr også arbeidstrening for folk som har falt ut av arbeidslivet på grunn av rus, psykiatri etc.

 

Se informasjonsfilmer om bedriftene gjennom nettserien Godt Jobba.

 

Følgende målgrupper i kommunen er aktuelle for denne informasjonen:

·         Utviklingshemmede eller andre jobbsøkere med nedsatt arbeidsevne

·         Pårørende til gruppene over

·         NAV

·         Kommunens administrasjon og styre

·         Kommunens befolkning


Se  kartoversikten for å finne nærmeste vekstbedrift.

 

Se også filmen «Arbeidsglede».

 

 

Publisert av: Jan Andersen
29.01.2015