Nye virksomheter vedtatt i kommunen

Puslespill (organisering)

Kommunestyret vedtok i går kveld å slå sammen virksomhetene Rendalen barnehage, Berger skole og Fagertun skole til én virksomhet for oppvekst, og at det fra 01.01.2015 blir en sammenslåing av virksomhetene Helse og omsorg og Rendalen sjukehjem.

 

Med Helse og omsorg og Rendalen sjukehjem under felles ledelse skal det framover legges vekt på å bedre grunnlaget for:

-          å utvikle bedre tjenester for brukerne

-          økt innsikt og bedre grunnlag for beslutninger

-          å forstå styringsdata og bruke dem i planlegging

 

Ordningen skal evalueres etter 2 år.

 

For skole og barnehage ble det lagt fram en rapport som ble tatt til orientering. Det opprettholdes undervisning på Berger og Fagertun som i dag med rektor på hvert skolested.  Barnehagen vil bli opprettholdt som i dag med hus på både Bergset og Åkrestrømmen.

 

Felles oppvekstsjef/virksomhetsleder får økonomisk, pedagogisk og administrativt ansvar. Ny organisasjonsstruktur trår ikraft så snart stillingen som leder for oppvekst er besatt, og også her skal ordningen evalueres etter 2 år med felles struktur.

 

Publisert av: Mari Holien
28.11.2014