Informasjon om radiomerkede ulver i Julussaflokken

Ulvemerking-vinter-2008_large

Etter at ulv i Julussareviret nå er radiomerket, vil det bli vargweb med fortløpende informasjon om de radiomerkede ulvenes forflytninger under og før høstens elgjakt. Mere informasjon får du ved å klikke deg videre her

Totalt ble 5 ulver radiomerket med GPS-halsband i Julussareviret i vinter; begge i det ynglende, voksne paret og 3 valper (to hanner og én tispe). Alle 5 er fortsatt i live og har fortsatt fungerende GPS-halsband. Begge hanvalpene utvandret i våres til Sverige og begge befinner seg nå i henholdsvis Jämtlands og Norrbottens län. Foreldreparet og den ettårige tispa befinner seg fortsatt som stasjonære i ynglereviret. Sist i mai ble det påvist et nytt kull på 4 årsvalper. Radiomerket mor til valpene er genetisk viktig og er det eneste avkommet etter den tidligere finsk-russiske innvandrende hannen i Kynnareviret som har fullstendig tilhold på norsk side av riksgrensen.

 

Forutsatt at teknikken fungerer vil det f.o.m. 1. september bli gitt daglig informasjon om hvilken del av reviret GPS-merket ulv i Julussareviret befinner seg i.

Deretter vil ny informasjon bli gitt fortløpende gjennom vargwebben: http://webmap.slu.se/website/vargwebb/index.htm - Håper dette kan være til hjelp til å redusere faren for ulveangrep på hund.

 

Revirgrensene for vinterperioden er vist i vedlagte kartfigur; med yttergrenser i rødt for der det stasjonære yngleparet hadde tilhold, mens blå linje markerer yttergrenser for yngleparet arealbruk i territoriet etter at valper ble født like før midten av mai og fram til 3 måneder seinere (15. august). Kart

Publisert av: Synnøve Grøndal
20.08.2014