Bondens Nettverk

Bondens nettverk

Bondens Nettverk er et lavterskeltilbud for bønder som trenger hjelp med å løse utfordringer ved fysisk og psykisk helse, skader, ulykker, driftsmessige problemer osv. Ta kontakt med noen i nettverket om du trenger hjelp.

 

Nyheter
Bondens nettverk

Etter initiativ fra landbrukets helse, miljø og sikkerhetstjeneste (LHMS) har alle kommunene i Nord Østerdal gått sammen om et prosjekt; «Bonden i stress og krise». Innholdet i prosjektet går på: 

-Bevisstgjøring og alminneliggjøring av at alle kan komme ut i en krise.

-Bry seg på en positiv måte.

-Få en oversikt over ressurser som kan bistå når behovet oppstår.

06.08.2014

Kontaktinfo Bondens nettverk

Landbruk:

Landbrukskonsulent

Frank Engene

Tlf 951 78 151

 

Norsk Landbruksrådgiving:

Tore Jevnaker

Tlf 468 62 915

 

Rendalen legekontor

 

Veterinærvakt: 

tlf: 941 65 970

Lenker Bondens nettverk