Rendalen kommuneskoger KF

Hytter i Rendalen kommuneskoger KF 

Alle hytter som Rendalen kommuneskoger KF leier ut på korttidsleie finner du nå på inatur.

 

Døgnpriser for sesongen 2016 er som følgende:

 

Sølenroa 

Hovedbølet 

kr      825,00

Rorbua 

kr      500,00

Nyhytta 

kr      500,00

 

 

Mefurua 

Nygardsen 

kr      495,00

Glåmlibua 

kr      495,00

Stabburet 

kr      425,00

 

 

Ved å trykke på navnet finner du mer informasjon, bilder og hyttekalender av de enkelte utleiehytter.

 

Om Rendalen kommuneskoger KF 

Rendalen kommuneskoger KF ble opprettet fra 01.01.01 og har som formål å drive og forvalte Rendalen kommunes skog- og utmarkseiendommer på en bærekraftig og økonomisk forsvarlig måte til beste for Rendalen kommune og allmenheten.

 

Foretaket er i sin helhet eid av Rendalen kommune.

 

Rendalen kommuneskoger KF forvalter 80.500 daa skog og utmark.  Av dette er 38.500 daa produktiv skog.  Eiendommene ligger spredt over hele Rendalen kommune med 61 enkeltteiger. Administrasjonen er lokalisert til kommunehuset i Øvre Rendal.

 

Vi driver med salg av tømmer og utleie av enkle skogshusvær samt utleie av hele hyttetun bestående av flere hytter eller enkelthytter, slik som på Mefurua og Sølnroa.

 

Med en spredt teigstruktur er både storvilt- og småviltjakt organisert gjennom ulike grunneierlag og viltstellområder.
Kommuneskogen vil være en aktiv part ved etablering og drift av hytteområder der hvor kommuneskogen inngår som eierpart.

 

For øvrig har kommunen store muligheter innenfor friluftsliv, både til skogs- og fjells med gode fiskemuligheter både i elver, vann og sjøer.

 

Postadresse:
Rendalen kommuneskoger KF, Hanestadveien 1, postmottak kommunehuset, 2485 Rendalen

 

Tlf. 474 72 348

E-post: postmottak@rendalen.kommune.no

Publisert av: Erin Sandberg
14.11.2011