Nyheter
To hender (omsorg)

Vi har et brukerråd for helse- og omsorgstjenester, som til sammen består av:
•  4 bruker-/pårørenderepresentanter
•  1 vararepresentant til ovennevnte
•  1 representant fra Rådet for eldre og funksjonshemmede
•  Avdelingssykepleier/-fagleder
•  Virksomhetsleder

21.04.2017
Det flotte norske flagget

Rendalen kommune fortsetter tradisjonen med ett kommunalt fellesarrangement grunnlovsdagen; 17. mai.  I år blir dette i området ved Rendalen kommunehus.  Her kan du lese informasjon fra 17. maikomitéen/ordfører om årets 17. mai i vakre Rendalen:  Informasjonsbrev om 17. mai 2017   Møt opp!

 

19.04.2017
barnehender

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal er en interkommunal tjeneste for Rendalen, Alvdal, Tynset, Folldal og Tolga. I løpet av våren skal vi ha en dag hvor vi er tilgjengelig ute i kommunene for spørsmål og en uforpliktende prat.

Vi skal være i kantina på kommunehuset i Øvre Rendal, onsdag 26.april fra 10-14. Håper mange tar turen innom oss denne dagen.

 

For mer informasjon:

http://www.rendalen.kommune.no/4791.4718.Barnevern.html

19.04.2017
kommunelege

Vi søker etter kommunelege I i 100 % fast stilling med faglig ansvar for legekontoret. Rendalen kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med kommunene i Nord - Østerdal. For flere opplysninger, se fullstendig utlysning her. 

18.04.2017
Logo NMK Rendalen

Jfr § 5 i " Forskift om snøscooterløype, Rendalen kommune, Hedmark" har løypeansvarlig bestemt at snøscooterløypa mellom Otnes-Stor-Elvdal grense, stenges for sesongen fra dags dato (18.04.2017).

18.04.2017
Kontakt

RENDALEN KOMMUNE  

 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1,

2485 Rendalen 

 

Postadr.: 

Postmottak kommunehuset, Hanestadveien 1,

2485 Rendalen 

 

E-postadresse  

 

Tlf.:   62 46 85 00
Telefaks:  62 46 85 01
Bankgiro: 1850 07 52013
Org.nr.:    940028515

Kommunenr.:  0432
 

Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00 

Velkommen! 

------------------------------

 

Kontakt ansatte/enheter/politikere
(se også til venstre under "Tjenester")

 

------------------------------

 

Akuttnummer