Nyheter
Symbolforklaring:  Elg

Her ser du møteinnkalling med sakspapir til formannskapets møte 2. juni: Formannskapet 02.06.16  

 

Møtet holdes ved Rendalen sjukehjem med oppstart kl. 09.00.  Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!

 

26.05.2016
ostre-harsjoen

Formannskapet vedtok 13.5.2016 å legge reguleringsplan 201501 Østre Harsjøen hytteområde ut på høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger øst for Harsjøen mellom sjøen og Klettvollveien og planen legger til rette for ca. 20 nye hyttetomter.

 

24.05.2016
logo UDI

Grunnet reduksjon i antall ankomster av enslige mindreårige asylsøkere de siste månedene og dermed redusert behov for nye mottaksplasser, har UDI (Utlendingsdirektoratet) avlyst konkurransen der Rendalen kommune la inn tilbud.

 

23.05.2016
Logo Fylkesmannen

Fylkesmannen i Hedmark ber om eventuelle merknader til forslaget om utvidelse av Lille Sølensjø naturreservat innen 19. juli 2016.  Her finner du høringsdokumentene:  Høringsbrev    Adresseliste høring     Høringskart

 

20.05.2016
Logo Norske Moseprodukter AS

Formannskapet innvilget Norske Moseprodukter AS midler til utvidelse av lagerplass for reinlav. 

 

20.05.2016
Aktivitetskalender
Gå til Kalender
Kontakt

Rendalen kommune  

 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1

 

Postadr.:  Postmottak kommunehuset, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen 

E-postadresse  

 

Tlf.:   62 46 85 00
Fax:  62 46 85 01
 

Bankgiro: 1850 07 52013
Org.nr.:    940028515

Kommunenr.:  0432
 

Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00 

------------------------------

 

Kontakt ansatte/enheter/politikere
(se også til venstre under "Tjenester")