__________________

Logo for nettsiden minsak.no

minsak.no gjør det enkelt å fremme og signere elektroniske innbyggerforslag; gir innbyggere rett til å ta opp saker i både Rendalen kommune og fylket.

_________________

 

Fine vinterdager ønskes deg!

Profil-utsnitt

Nyheter
FIAS_blomst kvadrat(liten)

Vi har mottatt følgende melding fra FIAS: Det er i dag noen svært glatte sideveger i Rendalen som ikke kan/kunne kjøres. Dersom restavfall ikke blir hentet i dag, kan det være forklaringen. Avfallet må da vente til neste ordinære gang, eller kan leveres Åkrestrømmen gjenvinningsstasjon på fredag. Det er vegeier som er ansvarlig for kjørbarhet.

08.02.2016
klagenemnd

Klagenemnda møtes til kommunestyreperiodens første møte. Møtet holdes på Berger skole. De skal behandle to saker om klage på avslag over søknad om fritak for renovasjonsavgift. Møteinnkallingen kan du lese her.

08.02.2016
Tynset kommunes logo

Formannskapets møte 11. februar vil bli holdt i Tynset, p.g.a. at formannskapsmedlemmene skal kurses i inntektssystemet samme dag.

 

03.02.2016
svømmer

P.g.a. driftsproblemer er bassenget ved Berger skole dessverre stengt ut sesongen. Vi beklager dette, men du ønskes velkommen til bading til høsten når bassenget ved Berger skole åpnes igjen.

 

03.02.2016
Den norske løve

Kommunal- og moderniseringsministeren har åpnet det nye Valgdirektoratet i Tønsberg.  Les mer her:  Statsråd Sanner åpnet Valgdirektoratet.

 

01.02.2016
Aktivitetskalender
08.02.16
18:30
09.02.16
18:00
11.02.16
12:30
11.02.16
13:30
Gå til Kalender
Kontakt

Rendalen kommune  

 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1

 

Postadr.:  Postmottak kommunehuset, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen 

E-postadresse  

 

Tlf.:   62 46 85 00
Fax:  62 46 85 01
 

Bankgiro: 1850 07 52013
Org.nr.:    940028515

Kommunenr.:  0432
 

Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00