NAV-kontoret vil vite hva du mener

Logo for NAV

Mandag den 14. oktober er det duket for årets brukerundersøkelse på NAV-kontoret. NAV ber de av kommunens innbyggere som besøker NAV-kontoret de neste 14 dagene, om å delta i spørreundersøkelsen, hvis de blir spurt om det. På denne måten kan NAV få nyttige tilbakemeldinger på både servicenivå og hvordan tjenesten fungerer i kommunen. 

 

Undersøkelsen gjennomføres i en 14-dagersperiode i tidsrommet 14. til 25.oktober. Mange av dem som besøker NAV- kontoret i denne perioden vil bli spurt om å svare på et elektronisk spørreskjema, med 10-12 hovedspørsmål. Disse spørsmålene handler om alt fra årsaken til at man oppsøker NAV-kontoret til hvordan man vurderer servicen hos NAV, og hva man fikk bistand til.

Medarbeidere i NAV vil bistå med hvordan man får tilgang til spørreundersøkelsen, slik at det skal være enkelt for publikum å gi tilbakemeldinger. Undersøkelsen tar ikke lang tid.

 

Brukerundersøkelsen gjennomføres på alle NAV-kontor i Hedmark denne perioden. Den lokale brukerundersøkelsen gir muligheter for den enkelte enhet til å gi bedre tjenester for brukerne, og det er derfor viktig at mange nok benytter muligheten til å gi sine tilbakemeldinger.  

 

NAV om Brukerundersøkelsen 2013

Publisert av: Mari Holien
07.10.2013