Pressemelding om arbeidsledigheten i Rendalen

Logo for NAV

Ved utgangen av mars var det registrert 18 helt ledige arbeidssøkere i Rendalen; d.v.s. 2 % av arbeidsstyrken og er 1,1 % lavere enn for Hedmark fylke.

 

I forhold til ledigheten i fjor, har ledigheten i Rendalen økt med 5 personer; noe som tilsvarer en økning på 38 %.

 

NAV forventer en høyere ledighet i Hedmark i 2014 enn året før. 

 

Les pressemelding fra NAV Rendalen her 

 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
31.03.2014