Pressemelding om sykefraværet

Smiley med febermåler

Rendalen har en økning i sykefraværet for 1. kvartal 2013.

 

Det legemeldte sykefraværet i Rendalen var på 7,2 % i 1. kvartal 2013.  Rendalen har hatt en økning på om lag 1 % i forhold til samme kvartal i 2012.

 

Hedmark fylke har totalt sykefravær på 6,6 % som er en svak økning sammenlignet med samme kvartal 2012.  Utviklingen i fylket følger stort sett den samme trenden som landet.

 

Her ser du NAV Rendalens pressemelding: 

Pressemelding 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
14.06.2013