Høring av avfallsplan

Logo FIAS
Kommunedelplan for avfall og miljø for kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal er nå lagt ut til offentlig høring. Plandokumentet er tilgjengelig på www.fias.no. Høringsuttalelser sendes FIAS, 2540 Tolga, pr. brev eller til firmapost@fias.no innen 15.april.

 

Publisert av: Erin Sandberg
06.03.2013