Studietilbud - Høyere utdanning

Fjell-logo1_RGB

Gjennom Regionrådets høgskolesatsning som kommunen er med og finansierer, finnes en rekke studier tilgjengelig lokalt. Søknadsfrister 1. mars/ 15. mars/ 15. april.  Orienter deg om studiemulighetene på www.fjellstudent.no  

Velkommen som student ! 

Publisert av: Synnøve Grøndal
04.02.2013