Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten for Rendalen er Hedmark fylkeskommunens ansvar.

 

Dersom du har behov for tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan gule sider  være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger eller Legevakt  tlf 116 117.

 

Rendalen kommune har ikke egen bemannet offentlig tannklinikk.   Prioriterte grupper i Øvre Rendal kontakter Tynset tannklinikk og prioriterte grupper i Ytre Rendal kontakter Stor-Elvdal tannklinikk.

 

 

Prioriterte grupper er:
a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

 

Disse to klinikkene er bemannet alle hverdager.

 

Stor-Elvdal tannklinikk 

Klinikksjef: Tannlege Vilde Hjeltnes Langdal

Tannlege Leif Johan From Bøthun

Tannlege Ida Kristine Lie (01.02.16-30-06-16)

Tannpleier/tannhelsesekretær Anne Mellemstuen

Tannhelsesekretær Hanne Risbakken

Tannhelsesekretær Marit Ingeborg Velten (vikar)

 

Tynset tannklinikk
Klinikksjef: tannlege Helene Rusten

Tannlege Siv Lilleholt

Tannlege Faisal W. Jabbarin

Tannhelsesekretær Ann Mari Hilmarsen

Tannhelsesekretær Hege Haugen

Tannhelsesekretær  Liv Guri Eggestad

Tannpleier Hilde S Thoresen

Tannpleier Jill-Connie Sommernes.

Nyheter
Tannlege

Forbrukerrådet lanserte nylig www.hvakostertannlegen.no, på oppdrag fra helsemyndighetene. Nettstedet gir forbrukerne prisoversikt over de mest vanlige tannbehandlinger i  landet, både offentlige og private. I tillegg til generell informasjon om klagerettigheter, klageinstanser og forbrukerrettet tannhelse.


13.05.2013

Kontaktinfo Tannhelsetjenesten

Stor-Elvdal tannklinikk 

Skoglyvegen 28
2480 KOPPANG
Tlf. 62 46 34 50 
Åpningstid: 0830-1530
E-post: stor-elvdal.tannklinikk@hedmark.org 

 

Tynset tannklinikk
Nord-Østerdal videregående skole

Fedraheimveien 1

2500 TYNSET
Tlf. 62 47 18 20
Åpningstid: 0800-1530
E-post: tynset.tannklinikk@hedmark.org 

Lenker tannhelsetjenesten