Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten for Rendalen er Hedmark fylkeskommunens ansvar.

 

Dersom du har behov for tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan gule sider  være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger eller Legevaktsentralen  tlf 62482211.

 

Rendalen kommune har ikke egen bemannet offentlig tannklinikk.   Prioriterte grupper i Øvre Rendal kontakter Tynset tannklinikk og prioriterte grupper i Ytre Rendal kontakter Stor-Elvdal tannklinikk.

 

 

Prioriterte grupper er:
a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

 

Disse to klinikkene er bemannet alle hverdager.

 

Stor-Elvdal tannklinikk 

Klinikksjef, tannlege Leif Johan Bøthun

Tannhelsesekretærer Hanne Risbakken og Marit Ingeborg Hirkjølen Velten

 

 

Tynset tannklinikk
Klinikksjef: tannlege Helene Rusten

Tannlege Siv Lilleholt

Tannlege Muayad Khalid Ali

Tannhelsesekretær Ann Mari Hilmarsen

Tannhelsesekretær Hege Haugen

Tannpleier Hilde S Thoresen

Nyheter
Tannlege

Forbrukerrådet lanserte nylig www.hvakostertannlegen.no, på oppdrag fra helsemyndighetene. Nettstedet gir forbrukerne prisoversikt over de mest vanlige tannbehandlinger i  landet, både offentlige og private. I tillegg til generell informasjon om klagerettigheter, klageinstanser og forbrukerrettet tannhelse.


13.05.2013

Kontaktinfo Tannhelsetjenesten

Stor-Elvdal tannklinikk 

Skoglyvegen 28
2480 KOPPANG
Tlf. 62 46 34 50 
Åpningstid: 0830-1530
E-post: stor-elvdal.tannklinikk@hedmark.org 

 

Tynset tannklinikk
Rådhuset

2500 TYNSET
Tlf. 62 47 18 20
Åpningstid: 0800-1530
E-post: tynset.tannklinikk@hedmark.org 

Lenker tannhelsetjenesten