Stortings- og sametingsvalget 2013

valglogo

 

Stemmestedene og valgkretsene er redusert f.o.m. dette valget.  Du har mulighet til å stemme ved Rendalen sjukehjem (stua) og Rendalen kommunehus (kommunestyresalen).  Stemmekretsene er redusert ned til to; Rendalen sør og Rendalen nord.  Stemmekrets "Rendalen sør" vi si de tidligere valgkretsene Sjølisand, Åkre/Ås/Andrå/Osdalen, Hornset og Lomnessjøen.  Stemmekrets "Rendalen nord" er de tidligere valgkretsene Berger, Elvål, Unset, Finstad og Hanestad.

 

Valgdagen ved stortings- og sametingsvalget 2013:

Stemmegivningen foregår mandag 9. september 2013 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00 ved stemmestedene Rendalen sjukehjem og Rendalen kommunehus.

 

Husk godkjent legitimasjon når du skal stemme.   Ta gjerne med deg valgkortet ditt også.

 

 

Stemmekretser og stemmesteder:  

      Stemmekrets:                                                            Stemmested:    

      * Rendalen, sør                                                         *  Rendalen sjukehjem  

          (d.v.s. tidligere stemmekretser                                  (stua)

           Sjølisand, Åkre/Ås/Andrå/Osdalen,   

           Hornset og Lomnessjøen)                                    

 

      * Rendalen, nord                                                       *  Rendalen kommunehus

         (d.v.s. tidligere stemmekretser                                   (kommunestyresalen)

          Berger, Elvål, Unset, Finstad og Hanestad)            

 

         

Valgstyret:  

Ordfører Norvald Illevold (leder), varaordfører Karin Wiik (nestleder) og Rune Granås (medlem).

 

 

Valgstyrets sekretariat:  

Ekspedisjonen v/Eva P. Lillemo.

 

 

Dataansvarlig:  

Tord Busterud er valgt som dataansvarlig ved høstens valg.

 

 

Sametingsvalget 2013: 

Når det gjelder sametingsvalget er manntallsførte her blitt direkte tilskrevet omkring dette valget.

 

Se også her om sametingsvalget, og se i www.sametinget.no.

 

 

Manntallet: 

Manntallsfører er Eva P. Lillemo.

 

Manntallet er utlagt til ettersyn t.o.m. 09.09.2013 ved følgende steder:

 

-    Rendalen kommunehus (Bergset)

-    Joker Granrud (Otnes)

-    Hanestad Truckstop (Hanestad)  

-    Joker Aasheim (Åkrestrømmen)    

 

Husk å sjekke om du står i manntallet!

Kontakt Eva ved feil/endringer m.h.t. manntallet. 

 

 

Stemmestyrenes representanter: 

Som stemmestyrer ved høstens valg er oppnevnt:

 

-     Rendalen kommunehus (for stemmekretsen Rendalen, nord.

                                                   D.v.s. de tidligere kretsene Berger, Elvål, Unset,

                                                   Finstad og Hanestad):

 

      Representanter:

      Karin Rugsveen (leder), Marit B. Bjørke (nestleder), Bjørn Lervang og   

      Tor Inge Nytrøen.

 

      Vararepresentanter: 

      Sigbjørn Nystuen og Ingrid Marie Lutnæs.

    

 

-      Rendalen sjukehjem (for stemmekretsen Rendalen, sør.

                                               D.v.s. de tidligere kretsene Sjølisand,         

                                               Åkre/Ås/Andrå/Osdalen, Hornset og              

                                               Lomnessjøen): 

  

       Representanter:

       Nina Otnes Sopi (leder), Asgeir Nabben (nestleder), Gert Storbakken

       og Inger Karin Trøen.

 

       Vararepresentanter: 

       Halvor Sveen og Kathrine Sponberg Øien.

 

 

Oppgjørsledelsen: 

Til å lede og organisere valgoppgjøret ved stortings- og sametingsvalget 2013 er Eli Lomnes og Eva P. Lillemo valgt.

 

Tord Busterud er ansvarlig for det datamessige ved valgoppgjøret.

 

Eget tellekorps til å bistå med valgoppgjøret er oppnevnt, og valgstyret er observatører valgkvelden. 

 

 

Disse listene stiller i Hedmark ved stortingsvalget 2013: 

Arbeiderpartiet, De Kristne, Demokratene i Norge, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

 

Her ser du partilistene med de enkelte kandidatnavn.

 

 

Slik kan du endre stemmeseddelen ved stortingsvalget: 

     Endre rekkefølgen på kandidatene: 

         Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e)       

         slik at du markerer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal

         være.

     Stryke kandidater: 

         Sett et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten til høyre for navnet

         til kandidaten(e) du vil stryke.

  

 

Valgbrosjyrer på flere språk: 

Her ser du informasjonsbrosjyrer på flere språk ang. stortings- og sametingsvalget 2013 

 

 

Husstandsutsending i Rendalen: 

Valginformasjon 

 

 

Lenker som angår stortings- og sametingsvalget:  

    Valgforskriften

    Valgloven

    Valgportalen valg.no 

    Regelverk   

    Hedmark fylkeskommune og valg 2013

 

 

**********************************************************************

 

Vi oppfordrer selvsagt alle til å bruke stemmeretten sin!

 

Vi skal sørge for at din stemme blir trygt ivaretatt m.h.t. sikkerhet og anonymitet (d.v.s. hemmelig valg), og bidra til at valggjennomføringen foregår korrekt etter valglover og valgregler.

 

 

Hvis du lurer på noe omkring stortings- og sametingsvalget, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss:

        Norvald (tlf. 62 46 84 41 eller norvald.illevold@rendalen.kommune.no)

        Eva (tlf. 62 46 84 42 eller eva.lillemo@rendalen.kommune.no)

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
27.03.2013