Koordinerende team

Temabilde Koordinerende team

Det finnes en koordinerende team for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. (J.fr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3) 

 

Det koordinerende teamet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial og/eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

 

Koordinerende team har det overordnete ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

 

Overordnet ansvar for individuell plan innebærer blant annet at enheten skal:

 

·        Motta meldinger om behov for personlig koordinator og individuell plan.

·        Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med 

         individuell plan.  

 

 

Nyheter

Kontaktinfo koordinerende team

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret

Otnes, 2485 Rendalen


Tlf.:  62 46 63 00
 

Skjema koordinerende team