Koordinerende enhet

Temabilde Koordinerende team

Det finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3.

 

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sammensatte tjenester for sosial, psykososial og/eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

 

Koordinerende enhet har det overordnete ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av personlige koordinatorer.

 

Overordnet ansvar for individuell plan innebærer blant annet at enheten skal:

 

·        Motta meldinger om behov for personlig koordinator og individuell plan.

·        Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med 

         individuell plan.  

 

 

Nyheter

Kontaktinfo koordinerende enhet

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret

Søstuveien 21

Otnes

2485 Rendalen


Tlf.:  62 46 85 00

 

Leder: Gerd Janne Storli Simensen

Sekretær: Lill Sanne Hole