Folkehelse

Temabilde Helse

 

Folkehelsen påvirkes av forhold som økonomi, utdanning, opplevelse av tilhørighet til familie, venner og lokalsamfunn, bolig, hvilke levevaner man har når det gjelder kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og tobakk.

 

Hedmark fylkeskommune arbeider etter slagordet:

"Det skal være enkelt for alle å velge sunt".
 

Det er en strategi som bygger på kunnskapen om at sosial ulikhet påvirker folkehelsen. Det satses derfor på å få fram "friskfaktorer" på arenaer hvor folk flest ferdes.

Fra 01.01.2012 trådte Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft. Den gir både kommuner, fylkeskommuner og stat et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Det er økt fokus på å forebygge på tvers av alle sektorer, fra skole til sykehjem, barnehage og vei. Den nye folkehelseloven innebærer at kommunene og fylkeskommunene skal ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere. De skal også ha oversikt over hvilke forhold som påvirker helsetilstanden.

 

Nyheter
FYSAK_logo

Vårens FYSAK-tur arrangeres i morgen, onsdag 31. mai, kl. 18.30 på Midtskogen. Les mer om turen, samkjøring og slikt her:  Plakat vårens FYSAK-tur

 

30.05.2017
tursko

Her kan du se hvem som er de heldige vinnere av FYSAK trimturer sommer 2016: Vinnere trimkasser sommer 2016 

 

15.12.2016
Logo Frisklivssentralen

Ønsker du hjelp til bedre form, bedre kosthold eller snus- og røykeslutt, kan Frisklivssentralen være noe for deg! La 2017 bli et enda sprekere år! Med en frisklivsresept har du mulighet til å delta ved vår neste frisklivsperiode som vil starte i februar og gå over 12 uker.

 

02.12.2016
rødt hjerte med treningsvekter

Effektiv og enkel styrketrening i gruppe som passer for alle. Les mer om gratistilbudet her:  Plakat, Friskliv styrke

 

07.11.2016
Logo Frisklivssentralen

Rendalen Friskliv ønsker velkommen til spinningtimer som passer for alle; for både erfarne og nye spinnere, og til vanngymnastikk (trening i basseng). Du ser timeplan gjeldende f.o.m. uke 42 her:  

Spinning og vanngymnastikk høst 2016/vinter 2017

 

10.10.2016
Logo Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk; gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Vårt tilbud i Rendalen konsentreres over to perioder i året; vår og høst.

 

 

29.06.2016
smiley som klapper

Her kan du se de heldige vinnerne av trimturer i f.b.m. FYSAK-kassene for vinteren 2016:  Vintertrim 2016

 

23.06.2016
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilen for alle landets kommuner for 2016. De er tilgjengelige for nedlastning på denne lenken. Den spesifikke folkehelse- profilen 2016 for Rendalen kommune finner du her.

10.02.2016
sol

Her ser du hvem som er de heldige vinnere av FYSAKs sommertrim 2015:  Vinnere trimkasser sommer 2015 

 

16.11.2015
PC-Pensjonistforbundet Hedmark

Pensjonistforbundet Hedmark har et samarbeid med Rendalen kommune om å tilby eldre innbyggere kurs i praktisk bruk av internett på pc. Kursene blir holdt i kommunens lokaler, mens instruktør og kursopplegg ivaretas av pensjonistforbundet.  Se kursbrosjyren.

 

19.06.2015
blomsterbukett

Vi gratulerer Melkior Kværnes som vinner av vinterkonkurransen i anledning Friluftslivets år 2015.  Vinnere av FYSAKs trimturer vinter 2015 er Oddlaug Søberg, Ragne Hilde Solum, Erlend Øverlie, Nils Aasen og Hilde Nystuen.  Gratulerer også til dere!

 

08.06.2015
logo- Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har i dag publisert folkehelseprofiler for kommunene 2015, og her er profilen og barometeret for Rendalen.

 

12.03.2015
Logo Frisklivssentralen

Mandag 2. februar startet Frisklivssentralen Rendalen sitt første gruppetilbud for livsstilsendring.

 

03.02.2015
tursko

Her er de heldige vinnerne av trimturer sommeren 2014:  Vinnere

Premien er gavekort ved MX-sport.  Vi gratulerer! 

 

15.12.2014
blomsterbukett

De heldige vinnerne av FYSAKs vintertrim 2013/2014 kan vente seg premie tilsendt i posten.

 

08.07.2014
Logo Friskliv

Som en del av frisklivsarbeidet i Rendalen kommune startes det opp med gågrupper to dager pr. uke, en dag i Øvre Rendal og en dag på Otnes. Det vil være faste ledere av gruppa, men det vil variere fra gang til gang hvem som er med. Dette er et tilbud til alle! Mere informasjon finner du her

22.05.2013

Kontaktinfo Folkehelse

Folkehelsekoordinator

Tone Iren Illevold

Besøksadr.: Helse- og omsorgssenteret, Søstuveien 21,
2485 Rendalen
Tlf.:  62 46 85 00 /

47456326

Folkehelse - aktiviteter

Rendalen friskliv 

Spinning og vanngymnastikk høst 2016/vinter 2017

Priser 2016 Rendalen friskliv

Stol-gymnastikk   

Bli-kjent-turer

FYSAK-kasser

Aktivitetstilbud andre lag og foreninger

 

Lenker Folkehelse

Folkehelseinstituttet 

Helfo.no

Helsedirektoratet

Helsenorge
Pasient- og brukerombudet

Sykehuset Innlandet

Tannhelse (Hedmark F.K)

 

Røykeavvenning:

slutta.no 

Tlf: 800 400 85

 

Folkehelseprofil 2016