Folkehelse

 

Folkehelsen påvirkes av forhold som økonomi, utdanning, opplevelse av tilhørighet til familie, venner og lokalsamfunn, bolig, hvilke levevaner man har når det gjelder kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og tobakk.

 

Hedmark fylkeskommune arbeider etter slagordet:

"Det skal være enkelt for alle å velge sunt".
 

Det er en strategi som bygger på kunnskapen om at sosial ulikhet påvirker folkehelsen. Det satses derfor på å få fram "friskfaktorer" på arenaer hvor folk flest ferdes.

Fra 01.01.2012 trådte Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft. Den gir både kommuner, fylkeskommuner og stat et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Det er økt fokus på å forebygge på tvers av alle sektorer, fra skole til sykehjem, barnehage og vei. Den nye folkehelseloven innebærer at kommunene og fylkeskommunene skal ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere. De skal også ha oversikt over hvilke forhold som påvirker helsetilstanden.

 

Nyheter
logo- Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har i dag publisert folkehelseprofiler for kommunene 2015, og her er profilen og barometeret for Rendalen.

 

12.03.2015
Logo Frisklivssentralen

Mandag 2. februar startet Frisklivssentralen Rendalen sitt første gruppetilbud for livsstilsendring.

 

03.02.2015
Logo Friluftslivets år 2015

I løpet av helgen vil alle våre vintertrimkasser (FYSAK-kasser) være i bruk.  I anledning friluftslivets år har vi en liten konkurranse gående gjennom vinteren.  For å delta, se her:  Vinterkonkurranse

 

22.01.2015
uttrykksikon som er glad

Her kommer informasjon om åpningstider, priser m.m. om Rendalen Friskliv:  Bli med: Rendalen Friskliv 2015 

 

08.01.2015
tursko

Her er de heldige vinnerne av trimturer sommeren 2014:  Vinnere

Premien er gavekort ved MX-sport.  Vi gratulerer! 

 

15.12.2014
dame på spinningsykkel

Rendalen Friskliv ønsker velkommen til nye og erfarne spinnere!Du ser timeplan gjeldende fra uke 38 her:  Spinningtimeplan

 

09.09.2014
blomsterbukett

De heldige vinnerne av FYSAKs vintertrim 2013/2014 kan vente seg premie tilsendt i posten.

 

08.07.2014
friskliv

Som en del av frisklivsarbeidet i Rendalen kommune startes det opp med gågrupper to dager pr. uke, en dag i Øvre Rendal og en dag på Otnes. Det vil være faste ledere av gruppa, men det vil variere fra gang til gang hvem som er med. Dette er et tilbud til alle! Mere informasjon finner du her

22.05.2013

Kontaktinfo Folkehelse

Folkehelsekoordinator

Tone Iren Illevold

Besøksadr.: Helse- og omsorgssenteret, Søstuveien 21,
2485 Rendalen
Tlf.:  62 46 63 00

Folkehelse - aktiviteter

Spinning:  Timeplan 

Stol-gymnastikk Aktivitetssenteret

Bli-kjent-turer

FYSAK-kasser

Vinnere FYSAK-trimmen

Aktivitetstilbud andre lag og foreninger

 

Lenker Folkehelse

Folkehelseinstituttet 

Helfo.no

Helsedirektoratet

Helsenorge
Pasient- og brukerombudet

Sykehuset Innlandet

Tannhelse (Hedmark F.K)

 

Røykeavvenning:

slutta.no 

Tlf: 800 400 85