Folkehelse

Temabilde Helse

 

Folkehelsen påvirkes av forhold som økonomi, utdanning, opplevelse av tilhørighet til familie, venner og lokalsamfunn, bolig, hvilke levevaner man har når det gjelder kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og tobakk.

 

Hedmark fylkeskommune arbeider etter slagordet:

"Det skal være enkelt for alle å velge sunt".
 

Det er en strategi som bygger på kunnskapen om at sosial ulikhet påvirker folkehelsen. Det satses derfor på å få fram "friskfaktorer" på arenaer hvor folk flest ferdes.

Fra 01.01.2012 trådte Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft. Den gir både kommuner, fylkeskommuner og stat et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Det er økt fokus på å forebygge på tvers av alle sektorer, fra skole til sykehjem, barnehage og vei. Den nye folkehelseloven innebærer at kommunene og fylkeskommunene skal ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere. De skal også ha oversikt over hvilke forhold som påvirker helsetilstanden.

 

Nyheter
Skispor.  Foto: Margrethe Finstad

Folkehelsegruppa i Rendalen oppfordrer alle til å bruke FYSAK-KASSENE. Bøker i Vinterkassene på Søvollen-skogsløypa, Gapahuken på Envolarunden, Pilgrimsbua ved nordre Rensjøen og på Labankrysset er nå på plass. Skriv i bøkene og vær med i trekningen av gavekort à kr. 300,-. God tur :-)

 

09.02.2018
Logo Friskliv

Her finner du åpningstider, opplysninger om hvordan du får tilgang til treningssenteret og de nye prisene som gjelder fra 01.02.2018. Informasjon fra Frisklivssentralen, med bl.a  oppdaterte priser.

24.01.2018
Stolpejakten

Rendalens første år med stolpejakt har vært en kjempesuksess! Det har vært 595 stolpejegere, som har tilsammen 9042 stolpebesøk.

 

23.11.2017
badehette

Folkebadet på Berger skole åpner 24. oktober, og ikke denne uken som tidligere annonseret. Informasjonsskriv bading (Berger skole).  Ordensregler bassengbruk - Rendalen kommune

16.10.2017
friskliv (logo)

Ny sesong for å komme i bedre form er i gang.  Det finnes mange tilbud, bl.a spinning, vanngymnastikk og «kom i gang trening». Se timeplan:  Frisklivssentralen-timeplan med beskrivelse av timer 2017.

 

De som driver med folkehelsearbeidet håper flere finner noe som passer seg!

06.10.2017
små barneføtter i mors hender

Helsesøster og fysioterapeut ønsker å starte opp Mor & Barn Trim for nybakte mødre. Oppstart onsdag 18. oktober - Tidspunkt 10:30 - 11:15 - Sted stua på Rendalen sjukehjem. Tilbudet er ukentlig og varer frem t.o.m. 13. desember. Tilbudet er gratis. Plakat Mor & Barn Trim.

03.10.2017
Høstblad

Ønsker du å fornye eller tegne abonnement, trenger informasjon om Rendalen Friskliv kan du kontakte:

Connie Strømsmoen 474 89 429 eller

Gerd Janne Storli Simensen 488 68 922

13.09.2017
Logo Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk; gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Vårt tilbud i Rendalen konsentreres over to perioder i året; vår og høst.

 

09.08.2017
FYSAK_logo Rendalen

Her finner du navn på vinnere av FYSAK-trimturer vinter 2017:

Vinnere trimkasser vinter 2017   Vi gratulerer!

 

02.06.2017
tursko

Her kan du se hvem som er de heldige vinnere av FYSAK trimturer sommer 2016: Vinnere trimkasser sommer 2016 

 

15.12.2016
rødt hjerte med treningsvekter

Effektiv og enkel styrketrening i gruppe som passer for alle. Les mer om gratistilbudet her:  Plakat, Friskliv styrke

 

07.11.2016
smiley som klapper

Her kan du se de heldige vinnerne av trimturer i f.b.m. FYSAK-kassene for vinteren 2016:  Vintertrim 2016

 

23.06.2016
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilen for alle landets kommuner for 2016. De er tilgjengelige for nedlastning på denne lenken. Den spesifikke folkehelse- profilen 2016 for Rendalen kommune finner du her.

10.02.2016
sol

Her ser du hvem som er de heldige vinnere av FYSAKs sommertrim 2015:  Vinnere trimkasser sommer 2015 

 

16.11.2015
PC-Pensjonistforbundet Hedmark

Pensjonistforbundet Hedmark har et samarbeid med Rendalen kommune om å tilby eldre innbyggere kurs i praktisk bruk av internett på pc. Kursene blir holdt i kommunens lokaler, mens instruktør og kursopplegg ivaretas av pensjonistforbundet.  Se kursbrosjyren.

 

19.06.2015
blomsterbukett

Vi gratulerer Melkior Kværnes som vinner av vinterkonkurransen i anledning Friluftslivets år 2015.  Vinnere av FYSAKs trimturer vinter 2015 er Oddlaug Søberg, Ragne Hilde Solum, Erlend Øverlie, Nils Aasen og Hilde Nystuen.  Gratulerer også til dere!

 

08.06.2015
logo- Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har i dag publisert folkehelseprofiler for kommunene 2015, og her er profilen og barometeret for Rendalen.

 

12.03.2015
Logo Frisklivssentralen

Mandag 2. februar startet Frisklivssentralen Rendalen sitt første gruppetilbud for livsstilsendring.

 

03.02.2015
tursko

Her er de heldige vinnerne av trimturer sommeren 2014:  Vinnere

Premien er gavekort ved MX-sport.  Vi gratulerer! 

 

15.12.2014
blomsterbukett

De heldige vinnerne av FYSAKs vintertrim 2013/2014 kan vente seg premie tilsendt i posten.

 

08.07.2014
Logo Friskliv

Som en del av frisklivsarbeidet i Rendalen kommune startes det opp med gågrupper to dager pr. uke, en dag i Øvre Rendal og en dag på Otnes. Det vil være faste ledere av gruppa, men det vil variere fra gang til gang hvem som er med. Dette er et tilbud til alle! Mere informasjon finner du her

22.05.2013

Kontaktinfo Folkehelse

Folkehelsekoordinator

Tone Iren Illevold

Besøksadr.: Helse- og omsorgssenteret, Søstuveien 21,
2485 Rendalen
Tlf.:  62 46 85 00 /

47456326

Folkehelse - aktiviteter

Rendalen Frisklivssentral  

Spinning og vanngymnastikk høst 2016/vinter 2017

Frisklivssentralen priser 2018 

Stol-gymnastikk   

Bli-kjent-turer

FYSAK-kasser

Aktivitetstilbud andre lag og foreninger

 

Lenker Folkehelse

Folkehelseinstituttet 

Helfo.no

Helsedirektoratet

Helsenorge
Pasient- og brukerombudet

Sykehuset Innlandet

Tannhelse (Hedmark F.K)

 

Røykeavvenning:

slutta.no 

Tlf: 800 400 85

 

Folkehelseprofil 2016