FYSAK - Folkehelse

FYSAK_logo RendalenVelkommen til hovedsiden til FYSAK i Rendalen
 
HOVEDMÅL FOR FYSAK I RENDALEN
Alle små og store i Rendalen skal ha mulighet til å drive en eller annen form for fysisk aktivitet.

 

 

FYSAK er en del av folkehelsearbeidet til Rendalen kommune.

 

Folkehelsen påvirkes av forhold som økonomi, utdanning, opplevelse av tilhørighet til familie, venner og lokalsamfunn, bolig, hvilke levevaner man har når det gjelder kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og tobakk.

 

Hedmark fylkeskommune arbeider etter slagordet:

"Det skal være enkelt for alle å velge sunt".
 

Det er en strategi som bygger på kunnskapen om at sosial ulikhet påvirker folkehelsen. Det satses derfor på å få fram "friskfaktorer" på arenaer hvor folk flest ferdes.

Fra 01.01.2012 trådte Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft. Den gir både kommuner, fylkeskommuner og stat et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Det er økt fokus på å forebygge på tvers av alle sektorer, fra skole til sykehjem, barnehage og vei. Den nye folkehelseloven innebærer at kommunene og fylkeskommunene skal ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere. De skal også ha oversikt over hvilke forhold som påvirker helsetilstanden.

 

Nyheter
dame på spinningsykkel

Rendalen Friskliv ønsker velkommen til nye og erfarne spinnere!Du ser timeplan gjeldende fra uke 38 her:  Spinningtimeplan

 

09.09.2014
blomsterbukett

De heldige vinnerne av FYSAKs vintertrim 2013/2014 kan vente seg premie tilsendt i posten.

 

08.07.2014
FYSAK_logo

Her er vinnerne av FYSAK - trimmen vinteren 2012/2013. Premien er gavekort på MIX - Sport. Vi gratulerer!  Vinnere

30.05.2013
friskliv

Som en del av frisklivsarbeidet i Rendalen kommune startes det opp med gågrupper to dager pr. uke, en dag i Øvre Rendal og en dag på Otnes. Det vil være faste ledere av gruppa, men det vil variere fra gang til gang hvem som er med. Dette er et tilbud til alle! Mere informasjon finner du her

22.05.2013
ball i basseng

Vanngymnastikken starter opp igjen onsdag 17. oktober kl. 18.00 ved Fagertun.

 

Se plakat her. 

 

15.10.2012

Kontaktinfo Folkehelse

Folkehelsekoordinator

Tone Iren Illevold

Besøksadr.: Helse- og omsorgssenteret, Søstuveien 21,
2485 Rendalen
Tlf.:  62 46 63 00

FYSAK - aktiviteter

Spinning:  Timeplan 

FYSAK-kasser

Stol-gymnastikk Aktivitetssenteret

Bli-kjent-turer

Vinnere FYSAK-trimmen

Aktivitetstilbud andre lag og foreninger

 

Lenker FYSAK og Folkehelse

Folkehelseinstituttet 

Helfo.no

Helsedirektoratet

Helsenorge
Pasient- og brukerombudet

Sykehuset Innlandet

Tannhelse (Hedmark F.K)

 

Røykeavvenning:

slutta.no 

Tlf: 800 400 85