Legekontoret

LegetTo små barn som leker legekontor.jenesten har kontorlokaler på Otnes, og kontoret har åpent alle dager fra kl 08.00 til kl. 15.00.

 

Timebestilling skjer ved henvendelse til legekontorets ekspedisjon på telefonnummer 62 46 63 50. Telefontid: 0800-1100 og 1300-1400

Du kan ringe samme telefonnummer ved fornyelse av resepter.

 

Øyeblikkelig hjelp:
Ved akutt nød ring 113. Ved andre henvendelser som haster, ring legekontoret telefon 62 46 63 50 på dagtid mellom kl. 08.00 - 15.00. Ring legevaktsentralen på telefonnummer 62 48 22 11 mellom kl. 15.00 og 08.00.

 

 

Legevakt:
Rendalen har legevaktsamarbeid med Nord-Østerdalskommunene. Legen formidles via legevaktsentralen. 

 

Leger: 

Kontoret skal være bemannet med to leger. I noen perioder vil det være en turnuskandidat i tillegg. Legekontoret har for tida følgende leger:

  • Kommunelege 1: Tom Sundar
  • Kommunelege 2: Torben Buch 
  • Turnuskandidat: Hawar Moradi (01.03.2014 - 31.08.2014) 

Hjelpepersonell: 
Karin Nygårdshaug Dalbakk, offentlig godkjent sykepleier
Wenche Buchholdt Holen, helsesekretær 50 % studiepermisjon

 

Sykepleier Goro Eggen Bolstad, hjelpepleier Wenche Bakken og helsesekretær Lillian Aune er vikarer.

Nyheter
sommerfugler

Ny turnuskandidat begynner ved Rendalen legekontor. Han vil være her i perioden  01.03.2014 - 31.08.2014. Han heter Hawar Moradi. Vi ønsker ham velkommen til Rendalen kommune!

 

27.02.2014
snekker

I tiden framover vil det skje en ombygging på legekontoret. Vi beklager den ulempen dette måtte medføre til våre brukere.

19.02.2014
Lege med stetoskop

Fra 01. januar 2014 blir Rendalen med i Nord - Østerdal legevakt på Tynset. Telefonnummeret til legevakten er som før; 62 48 22 11. Mere informasjon finner du her)

30.12.2013
AMK nødnett

AMK Innlandet gikk over til nødnettet 27. november.  I denne forbindelse fikk AMK ny nummerserie på telefoni.

Se plakat. 

 

03.12.2013
sommerfugler

Kommunelege II Lars Thorheim har sluttet ved legekontoret. Torben Buch  er tilbudt, og har takket ja til stillingen som kommunelege II Mange vil nok dra kjensel på Torben, da han har vikariert ved legekontoret i flere perioder. Vi ønsker nytilsatt lege velkommen til Rendalen, og lykke til i jobben!  

 

Det vil i løpet av sommeren være behov for en del vikariater på kontoret. Oversikt over vikarer finner du her

30.05.2013
e-resept

Tirsdag 5. februar innføres e-resept i de tre siste fylkene i Norge: Hedmark, Sogn og Fjordane og Oppland. Her finnes mer informasjon: http://helsenorge.no/selvbetjening/sider/om-e-resept/om-e-resept1.aspx 

30.01.2013
legeveske

Kommunestyret holdt budsjettmøte 20. desember, og vedtok også en ny interkommunal legevaktordning for Rendalen.

 

28.12.2012
telefon

 

Legekontoret henstiller sine pasienter og brukere om at bestilling av resepter og attester gjøres på andre dager enn mandager. Dersom du skal ta laboratorieprøver, er det fint om du gir oss et forvarsel slik at vi kan bli enig om et egnet tidspunkt.

 

Disse tiltakene vil bidra til å frigjøre ressurser på mandager – slik at vi kan tilby publikum bedre service.

 

 

12.11.2012

Kontaktinfo legekontoret

Besøksadr.:

Rendalen legekontor
Otnes
2485 RENDALEN
Tlf. 62 46 63 50
 

Åpningstid: 08:00-15:00

 

Legevakt tlf. 62 48 22 11

 

Øyeblikkelig hjelp:  113